výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 20, 1-8

1 Nasledujúceho roku, v období kráľovských výprav, viedol Jóab ozbrojené sily a spustošil krajinu Amónčanov. Potom prišiel k Rabbe a dobyl ju. Kým sa Dávid zdržiaval v Jeruzaleme, Jóab ju po dobytí zrúcal. 2 Dávid sňal z hlavy ich kráľa korunu, ktorej zlato vážilo asi talent a bol v nej drahokam. Dostala sa na hlavu Dávida. Z mesta odvliekol úžasnú korisť. 3 Ľud, ktorý tam bol, vyviedol von a pridelil k pílam, železným čakanom a k sekerám. Tak naložil Dávid so všetkými amónskymi mestami. Potom sa so všetkým ľudom vrátil do Jeruzalema. 4 Neskôr došlo pri Gézeri k boju proti Filištíncom. Vtedy Sibbekaj z Chúše zabil Safa, potomka obrov, a tak boli Filištínci pokorení. 5 V ďalšom boji proti Filištíncom zabil Jaírov syn Elchánan Lachmiho, brata Goliáša z Gátu, ktorého drevená časť kopije bola ako tkáčsky návoj. 6 V inom boji, ktorý sa viedol pri Gáte, bol aj ozrutný muž, čo mal po šesť, dovedna dvadsaťštyri prstov. I ten pochádzal z obrov. 7 Keď však hanobil Izrael, zabil ho Jonatán, syn Šimeu, Dávidovho brata. 8 Tí pochádzali z obrov v Gáte. Padli rukou Dávida a jeho služobníkov.

1Krn 20, 1-8

Verš 3
Ľud, ktorý tam bol, vyviedol von a pridelil k pílam, železným čakanom a k sekerám. Tak naložil Dávid so všetkými amónskymi mestami. Potom sa so všetkým ľudom vrátil do Jeruzalema.
2Sam 12:31 - Ľud, čo bol v ňom, odviedol, zaradil k pílam, k železným čakanom, železným sekerám a zamestnal ich v tehelni. Podobne naložil so všetkými mestami Amónčanov. Potom sa Dávid i všetok ľud vrátili do Jeruzalema.

1Krn 20,1-3 - Porov. 2 Sam 12,30 n. O období, keď sa vychádzalo do boja, pozri 2 Sam 11,1.

1Krn 20,2 - LXX a Vulg číta ináč. Pozri k tomu pozn. k 2 Sam 12,30.

1Krn 20,4-8 - Porov. 2 Sam 21,18–22.