Hľadaný výraz: Gn 23,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Efron však sedel medzi Hetejcami. Hetejec Efron odpovedal Abrahámovi v prítomnosti Hetejcov, totižto všetkých tých, čo prišli k bráne svojho mesta, takto:

1

mail   print   facebook   twitter