výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 27, 1-9

1 Jótám mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jerúša, dcéra Cádókova. 2 Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, celkom tak, ako robil jeho otec Uzzija, ibaže nevnikol do chrámu Hospodinovho. Ľud si však naďalej počínal zle. 3 On vybudoval Hornú bránu domu Hospodinovho a mnoho budoval na hradbe Ófelu. 4 V Judskom pohorí, a to v zalesnených krajoch, budoval mestá a vybudoval pevnosti a veže. 5 Bojoval i proti kráľovi Ammóncov. Zdolal ich, takže Ammónci mu v tom roku dali sto talentov striebra, desaťtisíc kórov pšenice a desaťtisíc kórov jačmeňa. Toľko mu odovzdali Ammónci i v druhom a treťom roku. 6 Tak Jótám zmocnel, pretože si upravil cesty pred Hospodinom, svojím Bohom. 7 Ostatné Jótámove činy, jeho boje a výpravy, sú opísané v Knihe izraelských a judských kráľov. 8 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. 9 Keď Jótám usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste Dávidovom. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ácház.

2Krn 27, 1-9

Verš 1
Jótám mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jerúša, dcéra Cádókova.
2Kr 15:33 - Keď sa stal kráľom, mal dvadsaťpäť rokov, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jerúšá, dcéra Cádókova.

2Krn 27,1-3 - Porov. 2 Kr 15,33–35.

2Krn 27,3 - Hornú bránu pozri 23,20. – Kopec Ofel bol juhovýchodne od chrámu. Na tej strane musel teda byť aj Ofelský múr.