výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 27, 1-9

1 Jotám mal dvadsaťpäť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jeruša, dcéra Cádokova. 2 A robil to, čo je spravedlivé v očiach Hospodinových, všetko tak, ako robil Uziáš, jeho otec, len že nevošiel do chrámu Hospodinovho. Ale ľud bol ešte vždy porušený. 3 On vystavil hornú bránu domu Hospodinovho i na múre Ofela staväl mnoho. 4 Krome toho vystavil mestá na pohorí Júdovom a v lesoch nastaväl zámkov a veží. 5 Ten istý tiež bojoval s kráľom synov Ammonových a premohol ich. A synovia Ammonovi mu dali toho roku sto hrivien striebra a desať tisíc korov pšenice a jačmeňa tiež desať tisíc. Toľko mu dali synovia Ammonovi i druhého roku i tretieho. 6 A tak zmocnel Jotám, lebo upravil svoje cesty pred Hospodinom, svojím Bohom. 7 A ostatné deje Jotámove jako i všetky jeho vojny i jeho cesty, tie hľa, sú napísané v knihe kráľov Izraelových a Júdových. 8 Dvadsaťpäť rokov mal, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. 9 A tak ľahol Jotám a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste Dávidovom. A kraľoval Achaz, jeho syn, miesto neho.

2Krn 27, 1-9

Verš 1
Jotám mal dvadsaťpäť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jeruša, dcéra Cádokova.
2Kr 15:33 - Mal dvadsaťpäť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzalem. A meno jeho matky bolo Jeruša, dcéra Cádokova.

2Krn 27,1-3 - Porov. 2 Kr 15,33–35.

2Krn 27,3 - Hornú bránu pozri 23,20. – Kopec Ofel bol juhovýchodne od chrámu. Na tej strane musel teda byť aj Ofelský múr.