výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 10, 1-19

1 A Rechabeám odišiel do Sichema, lebo do Sichema bol prišiel celý Izrael, aby ho urobil kráľom. 2 A stalo sa, keď počul o tom Jeroboám, syn Nebátov, ktorý bol v Egypte, kam bol utiekol pred kráľom Šalamúnom, že sa navrátil Jeroboám z Egypta. 3 Lebo poslali po neho a povolali ho. A tedy prišiel Jeroboám i celý Izrael a hovorili Rechabeámovi a riekli: 4 Tvoj otec spravil tvrdým naše jarmo, nuž teraz poľahči ujmúc z tvrdej služby svojho otca a s jeho ťažkého jarma, ktoré vzložil na nás, a budeme ti slúžiť. 5 A on im povedal: Dočkajte tri dni a potom prijdite zase ku mne. A tak odišiel ľud. 6 Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so starcami, ktorí stávali pred Šalamúnom, jeho otcom, kým žil, a povedal: Ako vy radíte, jakú dať odpoveď tomuto ľudu? 7 A hovorili mu a riekli: Ak budeš dobrý a láskavý na tento ľud a urobíš im po vôli a budeš im hovoriť dobré slová, budú ti služobníkmi po všetky dni. 8 Ale opustil radu starcov, ktorú mu dali, a radil sa s mládencami, ktorí rástli s ním a ktorí stáli pred ním. 9 A povedal im: Čo vy radíte, že čo máme odpovedať tomuto ľudu, ktorí mi hovorili a riekli: Poľahči nám ujmúc od jarma, ktoré vzložil na nás tvoj otec? 10 A mládenci, ktorí rástli s ním, mu hovorili a riekli: Takto povieš ľudu, ktorí ti hovorili a riekli: Tvoj otec učinil ťažkým naše jarmo, ale ty poľahči ujmúc od nášho jarma, tedy takto im povieš: Môj malíček je tlstejší ako boly bedrá môjho otca. 11 Tak teraz, môj otec vraj naložil na vás ťažké jarmo, ale ja ešte pridám na vaše jarmo; môj otec vás trestal bičíkami, ale ja vás budem trestať uzlovatými bičmi! 12 A tak prišiel Jeroboám i všetok ľud k Rechabeámovi tretieho dňa, jako hovoril kráľ povediac: Prijdite zase ku mne tretieho dňa. 13 A kráľ im odpovedal tvrdo a tedy kráľ Rechabeám opustil radu starcov 14 a hovoril im podľa rady mládencov a povedal: Môj otec učinil ťažkým vaše jarmo, ale ja ešte pridám naň; môj otec vás trestal bičíkmi, ale ja budem trestať uzlovatými bičmi. 15 A neposlúchol a nepovolil kráľ ľudu, lebo to bol obrat od Boha, aby postavil Hospodin svoje slovo, ktoré hovoril skrze Achiáša Šilonského Jeroboámovi, synovi Nebátovmu. 16 A videl celý Izrael, že ho nevyslyšal kráľ, a preto odpovedal ľud kráľovi a riekol: Akýže máme podiel v Dávidovi? Ani nemáme dedičstva v synovi Izaiho! Každý do svojich stánov, Izraelu! Teraz už opatri svoj dom, Dávide! A tak odišiel celý Izrael do svojich stánov. 17 Ale čo do synov Izraelových, ktorí bývali v mestách Júdových, nad tými kraľoval Rechabeám. 18 Keď potom poslal kráľ Rechabeám Adoráma, ktorý bol nad daňami, uhádzali ho synovia Izraelovi kamením, aj zomrel. A kráľ Rechabeám sobral všetku silu, aby vysadol na voz a utiekol do Jeruzalema. 19 A tak sa vzbúril Izrael proti domu Dávidovmu a odpadol od neho, jako je to až do tohoto dňa.

2Krn 10, 1-19

Verš 1
A Rechabeám odišiel do Sichema, lebo do Sichema bol prišiel celý Izrael, aby ho urobil kráľom.
1Kr 12:1 - A Rechabeám odišiel do Sichema, lebo do Sichema bol prišiel celý Izrael, aby ho učinili kráľom.

Verš 2
A stalo sa, keď počul o tom Jeroboám, syn Nebátov, ktorý bol v Egypte, kam bol utiekol pred kráľom Šalamúnom, že sa navrátil Jeroboám z Egypta.
1Kr 11:40 - A Šalamún hľadal zabiť Jeroboáma. Preto vstal Jeroboám a utiekol do Egypta k Šišakovi, egyptskému kráľovi, a bol v Egypte až do smrti Šalamúnovej.

Verš 15
A neposlúchol a nepovolil kráľ ľudu, lebo to bol obrat od Boha, aby postavil Hospodin svoje slovo, ktoré hovoril skrze Achiáša Šilonského Jeroboámovi, synovi Nebátovmu.
1Kr 11:31 - a riekol Jeroboámovi: Vezmi si desať kusov, lebo takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Hľa, roztrhnem kráľovstvo a vytrhnem ho z ruky Šalamúnovej a dám tebe desať pokolení.

2Krn 10,1-19 - Porov. 1 Kr 12,1–19.

2Krn 10,19 - Až do dnešného dňa – porov. pozn. k 8,8.