výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 4, 1-22

1 Ďalej spravil bronzový oltár dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a desať lakťov vysoký. 2 Urobil i liate more o priemere desať lakťov, na obvode zaokrúhlené, hlboké päť lakťov; tridsaťlakťová šnúra ho obopínala dookola. 3 Pod ním po celom obvode boli dookola kolokvintové podoby; po desať na lakeť obopínalo more; dva rady kolokvintov boli s ním spolu zliate. 4 Spočívalo na dvanástich býkoch; tri boli obrátené na sever, tri na západ, tri na juh a tri boli obrátené na východ. Hore nad nimi bolo more. Zadnú časť mali úplne obrátenú dovnútra. 5 Bolo hrubé na dlaň a jeho okraj bol ako okraj kalicha, ako ľaliový kvet. Vošlo doň tritisíc batov. 6 Urobil i desať kotlov na umývanie. Päť dal sprava a päť zľava. V nich sa oplachovalo príslušenstvo k spaľovaným obetiam. More slúžilo kňazom na umývanie. 7 Urobil desať zlatých svietnikov, ako bolo predpísané, a dal ich do chrámu: päť sprava a päť zľava. 8 Ďalej spravil desať stolov a umiestnil ich v chráme: päť sprava a päť zľava. Urobil i sto zlatých čiaš na kropenie. 9 Spravil i nádvorie kňazov a veľké nádvorie ako aj dvere pre nádvorie. Ich dvere pokryl bronzom. 10 More postavil na pravú stranu, od juhovýchodu. 11 Potom Chúram Ábí zhotovil hrnce, lopaty a čaše na kropenie, tak dokončil prácu pre kráľa Šalamúna v dome Božom: 12 dva stĺpy a obe guľaté hlavice na vrcholci stĺpov, dve mrežovania na zakrytie oboch guľatých hlavíc na vrcholci stĺpov 13 a štyristo granátových jabĺk na dve mrežovania. Na jedno mrežovanie po dva rady granátových jabĺk, aby zakrývali obe guľaté hlavice na vrcholci stĺpov. 14 Ďalej urobil podvozky a na podvozky kotly, 15 jedno more a pod ním dvanásť býkov, 16 hrnce, lopaty, vidlice. Všetky predmety urobil Chúram Ábí kráľovi Šalamúnovi pre dom Hospodinov z lešteného bronzu. 17 Na Okolí jordánskom, medzi Sukkótom a Cerédou, ich kráľ zlieval v hlinených formách. 18 Šalamún dal zhotoviť všetko toto náčinie vo veľkom množstve, pretože sa nehľadelo na váhu bronzu. 19 Náčinie, ktoré bolo v dome Božom: zlatý oltár, stoly a na nich predkladané chleby, 20 svietniky a ich lampy z rýdzeho zlata, aby horeli pred najzadnejšou miestnosťou, ako bolo predpísané, 21 kvety, lampy a zlaté nožnice z číreho zlata, 22 ďalej nože a čaše na kropenie, misy na kadidlo a panvice na oheň z rýdzeho zlata. Brány domu, ich vnútorné krídla do veľsvätyne a krídla dverí do chrámovej siene boli zo zlata.

2Krn 4, 1-22

Verš 19
Náčinie, ktoré bolo v dome Božom: zlatý oltár, stoly a na nich predkladané chleby,
1Kr 7:48 - Tak dal Šalamún zhotoviť všetky nádoby, ktoré boli v dome Hospodinovom: zlatý oltár a zlatý stôl, na ktorom bol predkladaný chlieb,

Verš 7
Urobil desať zlatých svietnikov, ako bolo predpísané, a dal ich do chrámu: päť sprava a päť zľava.
1Kr 7:48 - Tak dal Šalamún zhotoviť všetky nádoby, ktoré boli v dome Hospodinovom: zlatý oltár a zlatý stôl, na ktorom bol predkladaný chlieb,

2Krn 4,3 - Tu nie je reč o býkoch, na ktorých medené more ležalo, ale o akýchsi ozdobách, ktoré boli spoluliate s morom. Pravdepodobne však treba čítať miesto "býkov" kolokvinty; porov. 1 Kr 7,24.

2Krn 4,5 - Podľa 1 Kr 7,26 bol obsah mora len 2 000 batov. Nevieme, ako vznikol tento rozdiel v číslach. Možno, že more nedolievali doplna a osnova kníh kráľov udáva len skutočné množstvo vody, ktorá bola v ňom, Kroniky však celý obsah.

2Krn 4,11-22 - Porov. 1 Kr 7,40–50.

2Krn 4,16 - K slovu "jeho otec" pozri pozn. vyššie k 2,12.

2Krn 4,22 - "Do chrámu", rozumej: "do svätyne".