výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 22, 1-12

1 Obyvatelia Jeruzalema ustanovili miesto neho za kráľa Achazju, jeho najmladšieho syna, pretože všetkých starších pobila vojenská čata, ktorá vnikla s Arabmi do tábora. Tak sa stal kráľom Achazja, syn judského kráľa Jóráma. 2 Achazja mal štyridsať dva rokov, keď sa stal kráľom, a jeden rok kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Atalja, vnučka Omrího. 3 I on chodil cestami domu Achábovho, lebo jeho matka mu bola radkyňou pri páchaní bezbožnosti. 4 Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, ako dom Achábov, lebo po smrti otcovej mu boli títo radcami k vlastnej záhube. 5 Na ich radu sa i s Jórámom, synom Achábovým, kráľom izraelským, vypravil do vojny proti sýrskemu kráľovi Chazáélovi v Rámót-Gileáde. Sýrčania však zranili Jóráma, 6 takže sa utiahol do Jezreelu liečiť sa z rán, ktoré mu zasadili v Ráme, keď bojoval proti sýrskemu kráľovi Chazáélovi. Judský kráľ Achazja, syn Jórámov, zišiel do Jezreelu navštíviť Jóráma, syna Achábovho, pretože bol chorý. 7 Z Božieho riadenia sa však stalo Achazjovi osudným, že prišiel k Jórámovi. Lebo keď prišiel, odobral sa s Jórámom k Jehúovi, synovi Nimšího, ktorého pomazal Hospodin, aby vyhubil dom Achábov. 8 Keď Jehú vykonával súd nad domom Achábovým, zastihol judské kniežatá a Achazjových synovcov, čo slúžili Achazjovi, a pobil ich. 9 Potom hľadal Achazju, ktorého lapili, keď sa skrýval v Samárii. Keď ho priviedli k Jehúovi, usmrtili ho. Pochovali ho, lebo povedali: Bol to syn Jóšáfáta, ktorý hľadal Hospodina celým srdcom. Dom Achazjov nemal nikoho, kto by bol schopný prevziať kráľovstvo. 10 Keď Achazjova matka Atalja videla, že jej syn zomrel, zakročila a vyhubila všetko kráľovské potomstvo judského domu. 11 Ale kráľova dcéra Jóšabat vzala Achazjovho syna Jóáša, ukradla ho spomedzi kráľových synov, ktorí mali byť usmrtení, a dala ho i s dojkou do spálne. Tak ho Jóšabat, dcéra kráľa Jóráma, žena kňaza Jójádu, pretože bola Achazjovou sestrou, ukrývala pred Ataljou, aby ho nemohla usmrtiť. 12 Zostal u nich, v dome Božom, skrytý šesť rokov, kým Atalja vládla v krajine.

2Krn 22, 1-12

Verš 8
Keď Jehú vykonával súd nad domom Achábovým, zastihol judské kniežatá a Achazjových synovcov, čo slúžili Achazjovi, a pobil ich.
2Kr 10:14 - Rozkázal: Pochytajte ich živých! I pochytali ich živých a pozabíjali ich pri cisterne pastierskeho Bét-Ékedu, a to štyridsaťdva mužov. A nikoho z nich nenechali nažive.

Verš 1
Obyvatelia Jeruzalema ustanovili miesto neho za kráľa Achazju, jeho najmladšieho syna, pretože všetkých starších pobila vojenská čata, ktorá vnikla s Arabmi do tábora. Tak sa stal kráľom Achazja, syn judského kráľa Jóráma.
2Kr 8:24 - Keď Jehórám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k jeho otcom v meste Dávidovom. Po ňom sa kráľom stal jeho syn Achazja.

Verš 5
Na ich radu sa i s Jórámom, synom Achábovým, kráľom izraelským, vypravil do vojny proti sýrskemu kráľovi Chazáélovi v Rámót-Gileáde. Sýrčania však zranili Jóráma,
2Kr 8:28 - Šiel aj do boja s Jórámom, synom Achábovým, proti sýrskemu kráľovi Chazáélovi pri Rámót-Gileáde. Sýrčania vtedy poranili Jóráma.

Verš 9
Potom hľadal Achazju, ktorého lapili, keď sa skrýval v Samárii. Keď ho priviedli k Jehúovi, usmrtili ho. Pochovali ho, lebo povedali: Bol to syn Jóšáfáta, ktorý hľadal Hospodina celým srdcom. Dom Achazjov nemal nikoho, kto by bol schopný prevziať kráľovstvo.
2Kr 9:27 - Keď to videl judský kráľ Achazja, dal sa na útek smerom k Bét-Haggánu. Jéhú ho prenasledoval a rozkázal: Aj jeho zabite! Zasiahli ho vo voze na svahu Gúr, ktorý je pri Jibleáme. Utiekol síce do Megidda, ale tam zomrel.

2Krn 22,1-6 - Porov. 2 Kr 8,24–29. – Ochoziáš je totožný s Joachazom (21,17). Obe mená majú ten istý význam.

2Krn 22,2 - Podľa 2 Kr 8,26 bol Ochoziáš len 22-ročný, keď nastúpil na trón, čo je správnejšie. – V hebrejskej reči "dcéra" znamená aj vnučka. Atalia bola dcéra Achaba, syna Amriho.

2Krn 22,6 - Verš 6 treba preložiť podľa 2 Kr 8,29. Aj meno "Azariáš", ktoré sa tu omylom dostalo do hebrejského textu, treba opraviť na Ochoziáš.

2Krn 22,7 - Porov. 2 Kr 9,1 nn.

2Krn 22,8 - Ochoziášovi "bratia" boli jeho bratanci alebo iní pokrvní, lebo vlastných bratov nemal (porov. 21,17; 22,1).