výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 3, 1-17

1 Šalamún začal stavať dom Hospodinov v Jeruzaleme na vrchu Mórijá, kde sa Hospodin zjavil jeho otcovi Dávidovi, na mieste, ktoré Dávid určil na humne Jebúsejca Ornána. 2 Stavať začal druhý deň v druhom mesiaci štvrtého roku svojej vlády. 3 Šalamún vymedzil tieto rozmery pre stavbu domu Božieho: podľa starej miery dĺžku v lakťoch šesťdesiat a šírku dvadsať lakťov. 4 Predsieň, ktorá je pred chrámom, mala šírku dvadsať lakťov a rovnala sa šírke domu; jej výška bola stodvadsať lakťov. Zvnútra ju pokryl čistým zlatom. 5 Veľkú miestnosť obložil cyprusovým drevom, potiahol ju prvotriednym zlatom a položil na to palmy a retiazky. 6 Sieň vyložil vzácnym kamením na ozdobu. Zlato bolo parvajimské. 7 Sieň, hrady, prahy, jej steny a dvere potiahol zlatom a po stenách povyrezával cherubov. 8 Potom urobil miestnosť veľsvätyne. Jej dĺžka bola dvadsať lakťov, ako šírka budovy, a jej šírka bola dvadsať lakťov. Pokryl ju prvotriednym zlatom vo váhe šesťsto talentov. 9 Klince vážili päťdesiat šekelov zlata. Aj horné miestnosti potiahol zlatom. 10 V miestnosti veľsvätyne spravil dvoch cherubov - výtvarné dielo; pokryli ich zlatom. 11 Krídla cherubov boli dlhé dvadsať lakťov. Päťlakťové krídlo jedného sa dotýkalo steny miestnosti, kým druhé päťlakťové krídlo dotýkalo sa krídla druhého cheruba. 12 Krídlo druhého cheruba dlhé päť lakťov sa dotýkalo steny miestnosti, druhé päťlakťové krídlo dotýkalo sa krídla druhého cheruba. 13 Roztiahnuté krídla týchto cherubov mali dvadsať lakťov. Stáli na vlastných nohách, obrátené tvárou do miestnosti. 14 Urobil i oponu z modrého a červeného purpuru, karmazínu a bysu a spravil na ňu cherubov. 15 Pred budovou zhotovil dva stĺpy tridsaťpäť lakťov vysoké a hlavice na ich vrcholci na päť lakťov. 16 Potom spravil reťaze v podobe náhrdelníkov a zavesil ich na vrch stĺpov. Urobil i sto granátových jabĺk, ktoré nasadil na reťaze. 17 Stĺpy postavil pred chrám, jeden sprava, druhý zľava. Pravý nazval Jáchínom a ľavý Bóazom.

2Krn 3, 1-17

Verš 1
Šalamún začal stavať dom Hospodinov v Jeruzaleme na vrchu Mórijá, kde sa Hospodin zjavil jeho otcovi Dávidovi, na mieste, ktoré Dávid určil na humne Jebúsejca Ornána.
1Krn 21:24 - Ale kráľ Dávid povedal Ornánovi: Nie! Odkúpim to iba za plnú hodnotu. Nevezmem predsa to, čo je tvoje, pre Hospodina, ani neprinesiem spaľovanú obeť, ktorá je zadarmo.
1Krn 21:26 - Tam postavil Dávid Hospodinovi oltár, na ktorom prinášal spaľované obete a obete spoločenstva. Keď vzýval Hospodina, odpovedal mu ohňom z neba, ktorý zostúpil na oltár spaľovanej obete.

Verš 2
Stavať začal druhý deň v druhom mesiaci štvrtého roku svojej vlády.
1Kr 6:1 - V štyristo osemdesiatom roku po vyjdení Izraela z Egypta, v štvrtom roku Šalamúnovho kraľovania nad Izraelom, v mesiaci ziv, ktorý bol druhým mesiacom, začal Šalamún stavať dom Hospodinov.

Verš 14
Urobil i oponu z modrého a červeného purpuru, karmazínu a bysu a spravil na ňu cherubov.
Mt 27:51 - A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali,

Verš 15
Pred budovou zhotovil dva stĺpy tridsaťpäť lakťov vysoké a hlavice na ich vrcholci na päť lakťov.
1Kr 7:15 - Sformoval dva bronzové stĺpy. Výška jedného bola osemnásť lakťov. Jeho obvod by obopla dvanásťlakťová šnúra. Bol dutý a mal hrúbku na štyri prsty. Taký istý bol aj druhý stĺp.
Jer 52:21 - Čo sa stĺpov týka, jeden stĺp bol osemnásť stôp vysoký a obopínala ho dvanásťstopová šnúra. Bol štyri palce hrubý a zvnútra dutý.

2Krn 3,1 - "Vrch Zjavenia Pána" je vrch Moria. Je to severovýchodný kopec jeruzalemský (porov. Gn 22,2.14).

2Krn 3,1-4 - Porov. 1 Kr 6,1–3.

2Krn 3,3 - Starší lakeť bol o niečo dlhší než neskorší.

2Krn 3,4 - Verš 4 je dosť nezrozumiteľný. Porov. 1 Kr 6,3 a poznámku k tomuto veršu.

2Krn 3,5 - "Väčší dom" bola svätyňa, "menší" veľsvätyňa.

2Krn 3,6 - O Parvaime, odkiaľ toto zlato pravdepodobne donášali, nevieme nič istého. Niektorí myslia na arabské Sak-el-Farwaim.

2Krn 3,10-13 - Porov. 1 Kr 6,23–28.

2Krn 3,11 - Všetky štyri roztiahnuté krídla spolu aj s telami cherubov boli 20 lakťov dlhé.

2Krn 3,13 - Cherubi boli obrátení tvárou k "domu", t. j. k svätyni.

2Krn 3,17 - Mená stĺpov pozri v pozn. k 1 Kr 7,21.