Hľadaný výraz: Jn 1,1.5.7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 5 A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. 7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili.

1

mail   print   facebook   twitter