výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Prís 25, 1-28

1 Aj toto sú Šalamúnove príslovia, ktoré spísali muži judského kráľa Chizkiju. 2 Božou slávou je veci skrývať, slávou kráľov veci skúmať. 3 Tak ako výšku nebies a hĺbku zeme ani srdce kráľov nemožno preskúmať. 4 Odstráň zo striebra trosku a tepcovi striebra sa nádoba podarí. 5 Odstráň bezbožníka spred kráľa a upevní sa jeho trón v spravodlivosti. 6 Nevystatuj sa pred kráľom a nepostav sa na miesto veľmožov, 7 lebo je lepšie, keď ti povedia: Vystúp sem, než keď ťa ponížia pred urodzeným človekom, ktorého tvoje oči videli. 8 Nechoď unáhlene pred súd! Čože si napokon počneš, keď ťa tvoj blížny zahanbí? 9 Veď svoj spor s blížnym, ale neprezraď tajomstvo iného, 10 lebo ti to bude vyčítať ten, čo to počuje, a zlá povesť sa od teba neodvráti. 11 Sťa zlaté jablká na striebornom podnose je slovo vyrieknuté v pravý čas. 12 Ako zlatý krúžok a klenot z rýdzeho zlata je karhajúci mudrc pre vnímavý sluch. 13 Ako chladivý sneh v čase žatvy je spoľahlivý posol pre tých, čo ho posielajú, pretože občerství dušu svojich pánov. 14 Oblaky s vetrom, ale bez dažďa, to je človek, čo sa chváli darom, ktorý nedá. 15 Trpezlivosťou možno presvedčiť vodcu, vľúdny jazyk láme kosti. 16 Našiel si med? Jedz s mierou, aby si sa ho neprejedol a nevyvrátil si ho. 17 Len občas vstúp nohou do domu blížneho, aby sa ťa nepresýtil a neznenávidel ťa. 18 Ako kyjak, meč a ostrý šíp je človek, čo krivo svedčí proti blížnemu. 19 Ako zlomený zub a vytknutá noha je spoliehanie sa na zradcu v čase súženia. 20 Ako niekto, čo si vyzlieka kabát v chladný deň či leje ocot do lúhu, je ten, čo spieva piesne skľúčenému srdcu. 21 Ak ten, čo ťa nenávidí, je hladný, daj mu jesť chlieb, ak je smädný, daj mu napiť vody; 22 tým nahrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu a Hospodin ťa odmení. 23 Severný vietor prináša dážď a pokútna reč hnevlivé pohľady. 24 Lepšie je bývať v kúte na streche ako s hašterivou ženou v jednom dome. 25 Ako studená voda pre vyprahnuté hrdlo je dobrá správa z ďalekého kraja. 26 Ako zmútený prameň a znečistená studňa je spravodlivý, čo ustupuje bezbožníkovi. 27 Jesť priveľa medu nie je dobré ani skúmať slávu iných slávu neprinesie! 28 Mesto zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa neovláda.

Prís 25, 1-28

Verš 2
Božou slávou je veci skrývať, slávou kráľov veci skúmať.
Rim 11:33 - Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty.

Verš 5
Odstráň bezbožníka spred kráľa a upevní sa jeho trón v spravodlivosti.
Prís 20:8 - Kráľ, čo sedí na sudcovskej stolici, preosieva svojím zrakom všetko zlé.
Prís 20:28 - Milosrdenstvo a vernosť ochraňujú kráľa, milosrdenstvom podopiera svoj trón.

Verš 7
lebo je lepšie, keď ti povedia: Vystúp sem, než keď ťa ponížia pred urodzeným človekom, ktorého tvoje oči videli.
Lk 14:7 - Keď zbadal, ako si pozvaní vyberajú popredné miesta, povedal im toto podobenstvo:

Verš 8
Nechoď unáhlene pred súd! Čože si napokon počneš, keď ťa tvoj blížny zahanbí?
Prís 18:17 - Kto prvý rieši svoj spor, zdá sa spravodlivý, kým nepríde jeho blížny a nepreverí ho.

Verš 13
Ako chladivý sneh v čase žatvy je spoľahlivý posol pre tých, čo ho posielajú, pretože občerství dušu svojich pánov.
Prís 13:17 - Neverný posol upadá do nešťastia, ale verný vyslanec prináša uzdravenie.

Verš 15
Trpezlivosťou možno presvedčiť vodcu, vľúdny jazyk láme kosti.
Prís 15:1 - Vľúdna odpoveď odvracia zlosť, urážlivé slovo vzbudzuje hnev.
Prís 16:14 - Kráľov hnev je posol smrti, múdry muž ho uzmieri.

Verš 18
Ako kyjak, meč a ostrý šíp je človek, čo krivo svedčí proti blížnemu.
Ž 11:2 - Pozri, bezbožníci už luk napínajú, šíp si kladú na tetivu, aby za tmy strieľali na úprimných.
Ž 57:4 - Zošle pomoc z neba, zachráni ma, zahanbí tých, čo ma dychtivo prenasledujú. — Sela — Boh zošle svoje milosrdenstvo a vernosť.
Ž 59:7 - Vracajú sa po večeroch, zavýjajú sťa psy, pobehujú okolo mesta.
Ž 120:4 - Ostré šípy hrdinu so žeravým uhlím z borievčia.
Prís 12:18 - Kto bezohľadne rozpráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múdrych prináša uzdravenie.

Verš 20
Ako niekto, čo si vyzlieka kabát v chladný deň či leje ocot do lúhu, je ten, čo spieva piesne skľúčenému srdcu.
Rim 12:15 - Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi.

Verš 21
Ak ten, čo ťa nenávidí, je hladný, daj mu jesť chlieb, ak je smädný, daj mu napiť vody;
Rim 12:20 - Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smädný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu.
Ex 23:4 - Ak natrafíš na zatúlaného býka alebo na osla svojho nepriateľa, musíš mu ho priviesť späť.

Verš 24
Lepšie je bývať v kúte na streche ako s hašterivou ženou v jednom dome.
Prís 21:9 - Lepšie je bývať v kúte na streche, než spolu s hašterivou ženou v jednom dome.
Prís 21:19 - Lepšie je bývať v púštnej krajine ako s hašterivou a mrzutou ženou.

Verš 28
Mesto zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa neovláda.
Prís 16:32 - Lepšie je byť trpezlivý ako hrdina, lepší je ten, čo sa ovláda, než ten, čo dobyje mesto.

Pris 25,1 - Redaktori tejto zbierky Šalamúnskych prísloví ich vypísali z iných zbierok, ktoré boli známe. Ezechiáš, preslávený tým, že dvíhal náboženský život, odstraňoval z neho neporiadky, vydal príkaz svojim pomocníkom, aby zozbierali Šalamúnske porekadlá, roztratené v rozmanitých menších zvitkoch, a aby ich napísali na spoločný väčší zvitok.

Pris 25,7 - Porov. Lk 14,8–11.

Pris 25,10 - Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Láska a priateľstvo činia človeka slobodným;zachovávaj si ich, abys’ nebol naprotiveň."

Pris 25,20 - Polverš 20a nie je v LXX. Kritika v ňom vidí glosu, alebo sa žiada k nemu na doplnok ďalší polverš, aby vznikla štvorveršová sloha. – Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Ako škodí rúchu moľ a drevu črviak,takto škodí smútok srdcu ľudskému."

Pris 25,22 - Porov. 1 Sam 24,13–14.

Pris 25,27 - Nezrozumiteľný hebrejský text v druhom polverši je doplnený podľa LXX.