výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Prís 26, 1-28

1 Ako k letu nepatrí sneh a k žatve dážď, nepristane bláznovi česť. 2 Ako preletovanie vrabca a poletovanie lastovičky ani bezdôvodná kliatba nedosiahne cieľ. 3 Bič na koňa, uzda na osla a palica na chrbát bláznov. 4 Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si nebol ako on. 5 Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby sa sám sebe nezdal múdry. 6 Nohy si odtína a okúsi násilie ten, čo posiela odkazy po bláznovi. 7 Ako slabé nohy chromého je príslovie v ústach bláznov. 8 Ako kameň vložený do praku, je pocta preukázaná bláznovi. 9 Ako tŕň, čo sa zadrel opilcovi do ruky, je príslovie v ústach bláznov. 10 Ako strelec, čo chce všetko trafiť, je ten, čo najíma blázna alebo tulákov. 11 Ako sa pes vráti k tomu, čo vyvráti, opakuje blázon svoje bláznovstvo. 12 Videl si muža, čo sa sám sebe zdá múdry? Blázon má viac nádeje než on. 13 Lenivec hovorí: Na ceste je levíča, lev sa poneviera po námestiach. 14 Dvere sa otáčajú na svojich pántoch a lenivec na svojom lôžku. 15 Lenivec siahne rukou do misy a unaví sa, kým ju vráti k ústam. 16 Lenivec si pripadá múdrejší než sedem rozumne odpovedajúcich. 17 Psa chytá za uši ten, čo sa zamieša do sporu, ktorý sa ho netýka. 18 Ako pomätený, čo strieľa ohnivé šípy a smrtonosné strely, 19 je človek, ktorý klame svojho blížneho a hovorí: Veď ja som len žartoval! 20 Keď nieto dreva, vyhasne oheň keď niet klebetníka, utíchne zvada. 21 Ako uhlie pahrebu a drevo oheň, roznieti škriepny človek spor. 22 Slová klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka. 23 Ako postriebrená hlinená nádoba sú lichotivé pery so zlým srdcom. 24 Kto nenávidí, pretvaruje sa perami, no vo svojom vnútri prechováva lesť. 25 Keď hovorí prívetivým hlasom, never mu, veď v jeho srdci je sedmoraká ohavnosť, 26 a hoci nenávisť podvodne zakryje, v zhromaždení sa zjaví jeho zloba. 27 Kto inému jamu kope, sám do nej padne, kto kotúľa balvan, toho privalí. 28 Falošný jazyk nenávidí tých, čo zasiahol, úlisné ústa privodia pád.

Prís 26, 1-28

Verš 3
Bič na koňa, uzda na osla a palica na chrbát bláznov.
Ž 32:9 - Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť uzdou a zubadlom, inak ich neovládneš.
Prís 10:13 - Na perách rozumného je múdrosť, na chrbte nerozumného však palica.

Verš 11
Ako sa pes vráti k tomu, čo vyvráti, opakuje blázon svoje bláznovstvo.
2Pt 2:22 - Splnilo sa na nich pravdivé príslovie: Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátila umyté prasa váľa sa v blate zasa.

Verš 12
Videl si muža, čo sa sám sebe zdá múdry? Blázon má viac nádeje než on.
Prís 29:20 - Videl si muža, čo veľa narozpráva? Blázon má viac nádeje než on.

Verš 13
Lenivec hovorí: Na ceste je levíča, lev sa poneviera po námestiach.
Prís 22:13 - Lenivec hovorí: Vonku je lev, na námestí by ma zadlávil!

Verš 15
Lenivec siahne rukou do misy a unaví sa, kým ju vráti k ústam.
Prís 19:24 - Lenivec strčí ruku do misy, ale k ústam ju už nepritiahne.

Verš 20
Keď nieto dreva, vyhasne oheň keď niet klebetníka, utíchne zvada.
Prís 22:10 - Odožeň posmešníka a pominie zvada, prestane svár a hanba.

Verš 21
Ako uhlie pahrebu a drevo oheň, roznieti škriepny človek spor.
Prís 15:18 - Vznetlivý človek vyvolá zvadu, zatiaľ čo trpezlivý spor utišuje.
Prís 29:22 - Hnevlivý človek vyvoláva hádky, prchký chlap kopí previnenia.

Verš 22
Slová klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka.
Prís 18:8 - Slová klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka.

Verš 27
Kto inému jamu kope, sám do nej padne, kto kotúľa balvan, toho privalí.
Ž 7:15 - Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož.
Ž 9:15 - aby som mohol hlásať všetku tvoju velebnosť v bránach dcéry Siona a plesať, že si ma zachránil.
Ž 10:2 - Spupnosť bezbožníka spaľuje chudobného. Nech sa chytí do nástrah, ktoré pripravil.
Ž 57:6 - Vyvýš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou!
Kaz 10:8 - Kto kope jamu, môže do nej spadnúť; kto rúca múr, môže ho uštipnúť had;

Pris 26,4-5 - Naoko si tie dva verše protirečia. Lenže prvý raz sa odporúča nehovoriť s pochábľom tak hlúpo, ako hovorí on, aby sa mu nezdalo, že je to súhlas s jeho pochabými rečami, a druhý raz sa radí odpovedať mu tak, aby poznal svoju hlúposť, aby pádna odpoveď ho usvedčila z jeho pochabosti.

Pris 26,11 - Porov. 2 Pt 2,22.

Pris 26,22 - Porov. 18,8.