výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 12, 1-16

1 Vtedy Mária i Áron hovorili proti Mojžišovi pre Kúšijku, ktorú si vzal za ženu. 2 Povedali totiž: Hovorí Hospodin len skrze Mojžiša, a nehovorí aj skrze nás? Hospodin to počul. 3 Mojžiš bol omnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi. 4 Hospodin zrazu povedal Mojžišovi, Áronovi a Márii: Vyjdite všetci traja ku svätostánku! A oni vyšli. 5 Potom Hospodin zostúpil v oblakovom stĺpe a zastal pri vchode do stánku. Keď zavolal Árona i Máriu, obaja vyšli. 6 I riekol: Počujte moje slová: Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu poznať vo videní, prehovorím vo sne k nemu. 7 Avšak môj služobník Mojžiš nie je taký: je dôverníkom celého môjho domu. 8 Zhováram sa s ním zoči-voči a vo videní, nie v záhadách, môže uzrieť podobu Hospodinovu. Ako to, že ste sa nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? 9 Hnev Hospodinov vzbĺkol proti nim, a odišiel. 10 Keď ustúpil oblak od stánku, ajhľa: Mária bola malomocná ako sneh. Áron sa obrátil k Márii, a hľa: bola malomocná. 11 Vtedy Áron povedal Mojžišovi: Ó, pane, neuvaľuj na nás pokutu za hriech, ktorého sme sa neuvážene dopustili. 12 Nech nie je ona, prosím, ako mŕtvo narodený plod, ktorý má polovicu svojho tela v rozklade, keď vychádza zo života svojej matky. 13 Vtedy Mojžiš volal k Hospodinovi: Nieže, prosím; uzdrav ju! 14 Hospodin riekol Mojžišovi: Keby jej otec napľul do tváre, nemusela by sa sedem dní hanbiť? Nech sa zatvorí na sedem dní mimo tábora, a potom nech ju privedú. 15 Vtedy zatvorili Máriu mimo tábora na sedem dní. Ľud sa nevydal na cestu, kým Máriu nepriviedli. 16 Potom sa ľud vydal na cestu do Chacérotu a táboril na Páránskej púšti.

4Moj 12, 1-16

Verš 8
Zhováram sa s ním zoči-voči a vo videní, nie v záhadách, môže uzrieť podobu Hospodinovu. Ako to, že ste sa nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi?
Ex 33:11 - Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom; potom sa vrátil do tábora; ale jeho služobník, mládenec Józua, syn Núnov, sa nevzdialil zo stánku.
Dt 34:10 - Avšak v Izraeli už nepovstal prorok podobný Mojžišovi, s ktorým by sa Hospodin stýkal tvárou v tvár,

Verš 14
Hospodin riekol Mojžišovi: Keby jej otec napľul do tváre, nemusela by sa sedem dní hanbiť? Nech sa zatvorí na sedem dní mimo tábora, a potom nech ju privedú.
Lv 13:46 - Nečistý bude po celý čas, čo bude chorobný znak na ňom; je nečistý, osobitne bude bývať, mimo tábora bude mať bydlisko.

Verš 7
Avšak môj služobník Mojžiš nie je taký: je dôverníkom celého môjho domu.
Heb 3:2 - verného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome.

Nm 12,1 - Kušiťanka je Sefora, Mojžišova jediná žena. Zem Kuš je nielen Etiópia, lež aj protiležiaca Arábia, Stredná Arábia (Gn 10,6).

Nm 12,6 - Mária bola skutočne prorokyňou (Ex 15,20). Aj Áron hovorieval v mene Pánovom a nosieval urim a tumim (Ex 28,30).

Nm 12,6-8 - Mojžišovu autoritu chráni sám Pán: Mojžiš je najväčší z prorokov. Kým iným prorokom zjavuje sa Pán v snoch a hovorí s nimi prostredníctvom vnútorného osvietenia, s Mojžišom sa zhovára ako s dôverným priateľom. Treba však spomenúť, že ani toto videnie Boha nebolo dokonalým, netýkalo sa bytosti Božej (Ex 33,18–23). "V celom mojom dome" (v. 7) – v celom izraelskom národe, táboriacom okolo svätostánku (Hebr 3,6).

Nm 12,9-15 - Máriu Pán potrestal malomocenstvom, Árona ušetril, lebo on sa pokoril, keď zbadal, že sa prehrešil (Dt 24,9).