Hľadaný výraz: Job 34,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Jób tu totiž hovoril: »Ja spravodlivý som, ale moje právo Boh mi odoprel.

1

mail   print   facebook   twitter