výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 15, 1-33

1 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 2 Hovorte s Izraelcami a povedzte im: Ak má niektorý muž výtok z tela, jeho výtok je nečistý. 3 Takto je to s jeho nečistotou pri výtoku: Či jeho telo vylučuje alebo zadržuje výtok, znamená to jeho nečistotu. 4 Nečisté je každé lôžko, na ktorom ležal ten, čo má výtok; každý predmet, na ktorý si sadne, bude nečistý. 5 Muž, ktorý sa dotkne jeho lôžka, musí si oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera. 6 Kto si však sadne na predmet, na ktorom sedel ten, čo má výtok, musí si oprať šaty a umyť sa vodou; nečistý bude až do večera. 7 Kto sa dotkne tela toho, kto má výtok, musí si oprať šaty a umyť sa vodou; nečistý bude až do večera. 8 Ak postihnutý výtokom opľuje čistého, ten si musí oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera. 9 Aj každé sedlo, na ktorom jazdil ten, čo má výtok, bude nečisté. 10 Každý, kto sa dotkne čohokoľvek, čo bolo pod ním, bude nečistý až do večera, a kto to prenáša, musí si oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera. 11 Každý, koho sa dotkne postihnutý výtokom bez toho, že by si bol opláchol ruky vodou, musí si oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera. 12 Hlinená nádoba, ktorej sa dotkol ten, čo má výtok, musí byť rozbitá, a všetko drevené náčinie musí byť opláchnuté vodou. 13 Ak sa výtokom postihnutý muž očistil, nech počíta sedem dní od svojho očistenia, operie si šaty, umyje sa pramenitou vodou a bude čistý. 14 Na ôsmy deň nech vezme dve hrdličky alebo dve holúbätá, príde pred Hospodina do vchodu svätostánku a odovzdá ich kňazovi. 15 Kňaz ich obetuje: jedno ako obeť za hriech a druhé ako spaľovanú obeť: tak kňaz pre jeho výtok vykoná za neho obrad zmierenia pred Hospodinom. 16 Ak má muž výron semena, musí si umyť vodou celé telo a bude nečistý až do večera. 17 Každé rúcho a každá koža, na ktorú sa dostane semeno, musí sa očistiť vo vode a bude nečisté až do večera. 18 Ak muž pohlavne obcuje so ženou, musia sa obaja umyť vodou a budú nečistí až do večera. 19 Ak má žena výtok, a to krvavý výtok z tela, sedem dní ostane vo svojej mesačnej nečistote, a každý, kto sa jej dotkne, bude nečistý až do večera. 20 Všetko, na čo si ľahne v čase svojej mesačnej nečistoty, bude nečisté, všetko, na čo si sadne, bude nečisté. 21 Každý, kto sa dotkne jej lôžka, musí si oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera. 22 Každý, kto sa dotkne akéhokoľvek predmetu, na ktorý si ona sadne, musí si oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera; 23 keď sa niekto dotkne lôžka alebo predmetu, na ktorom ona sedí, bude nečistý až do večera. 24 Ak by však muž predsa spal s ňou, jej mesačná nečistota sa dostane na neho, nečistý bude sedem dní, a každé lôžko, na ktoré si ľahne, bude nečisté. 25 Ak má žena krvotok viac dní pred časom mesačnej nečistoty, alebo ak trpí na výtok aj po mesačnej nečistote, po celý čas svojho nečistého výtoku bude nečistá ako pri mesačnej nečistote. 26 Každé lôžko, na ktoré si po celý čas svojho výtoku ľahne, bude také ako pri nečistote jej mesačného očisťovania; každý predmet, na ktorý si sadne, bude nečistý ako pri nečistote jej mesačného očisťovania. 27 Každý, kto sa dotkne týchto vecí, bude nečistý, musí si oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do večera. 28 Ak sa očistila od svojho výtoku, nech počíta sedem dní a potom bude čistá. 29 Na ôsmy deň nech vezme dve hrdličky alebo dve holúbätá a prinesie ich ku kňazovi do vchodu svätostánku. 30 Kňaz nech obetuje jedno z nich ako obeť za hriech a druhé ako spaľovanú obeť; tak nech kňaz vykoná za ňu pred Hospodinom obrad zmierenia pre jej nečistý výtok. 31 Vystríhajte teda Izraelcov pred ich nečistotou, aby kvôli nej nezomreli, keď poškvrňujú môj príbytok, ktorý je uprostred nich. 32 Toto je zákon o postihnutom výtokom a výronom semena, ktorý ho znečisťuje, 33 i o tej, ktorá má mesačnú nečistotu, i mužovi alebo žene, ktorí sú postihnutí svojím výtokom, a o mužovi, ktorý obcuje s nečistou.

3Moj 15, 1-33

Verš 24
Ak by však muž predsa spal s ňou, jej mesačná nečistota sa dostane na neho, nečistý bude sedem dní, a každé lôžko, na ktoré si ľahne, bude nečisté.
Lv 18:19 - Nesmieš sa priblížiť k žene v čase jej mesačnej nečistoty a odkryť jej ohanbie.

Verš 25
Ak má žena krvotok viac dní pred časom mesačnej nečistoty, alebo ak trpí na výtok aj po mesačnej nečistote, po celý čas svojho nečistého výtoku bude nečistá ako pri mesačnej nečistote.
Mt 9:20 - A tu žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, prišla odzadu a dotkla sa lemu Jeho plášťa;

Verš 12
Hlinená nádoba, ktorej sa dotkol ten, čo má výtok, musí byť rozbitá, a všetko drevené náčinie musí byť opláchnuté vodou.
Lv 6:28 -
Lv 11:33 - Každá hlinená nádoba, do ktorej padne niektoré z nich, i všetko, čo je v nej, bude nečisté; nádobu rozbite.

Lv 15,1 - Predpisy v tejto hlave dotýkajú sa čiastočne chorobných zjavov na pohlavných údoch. Pohlavný život sám osebe nie je hriechom. Lenže Boh chcel, aby sa Izraeliti aj po tejto stránke zachovali čistými, keď sa blížili k nemu. Spomínajú sa tu stavy chorobné i normálne, pre ktoré človek je vylúčený z účasti na bohoslužbe, pokým sa obradne neočistí. V rozprave je reč o nečistote muža (1–17), o nečistote muža i ženy (18) a napokon o nečistote ženy (19–33).

Lv 15,3 - Ide o dve rozličné choroby, o spermatorrhoeu a blenorrhoeu.

Lv 15,19-23 - Menštruácia poškvrňovala ženu na sedem dní. Ten, kto v tomto čase so ženou manželsky obcoval, nevediac o menštruácii, bol sedem dní nečistý. Ak to urobil vedome, mal byť vylúčený z náboženskej obce (20,18).

Lv 15,25-30 - Ide o chorobu, pozri 18,24 a Mt 9,20; Lk 8,44. Žena bola nečistá, kým trval chorobný krvotok.