výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Lv 15, 1-33

1 And the LORD spoke unto Moses and to Aaron, saying, 2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When any man has a running issue out of his flesh, because of his issue he is unclean. 3 And this shall be his uncleanness in his issue: whether his flesh run with his issue, or his flesh be stopped from his issue, it is his uncleanness. 4 Every bed, whereon he lies that has the issue, is unclean: and every thing, whereon he sits, shall be unclean. 5 And whosoever touches his bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. 6 And he that sits on any thing whereon he sat that has the issue shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. 7 And he that touches the flesh of him that has the issue shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. 8 "And if he that has the issue spit upon him that is clean; then he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. " 9 And whatever saddle he rides upon that has the issue shall be unclean. 10 And whosoever touches any thing that was under him shall be unclean until the even: and he that bears any of those things shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. 11 And whomsoever he touches that has the issue, and has not rinsed his hands in water, he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. 12 And the vessel of earth, that he touches which has the issue, shall be broken: and every vessel of wood shall be rinsed in water. 13 "And when he that has an issue is cleansed of his issue; then he shall number to himself seven days for his cleansing, and wash his clothes, and bathe his flesh in running water, and shall be clean. " 14 And on the eighth day he shall take to him two turtledoves, or two young pigeons, and come before the LORD unto the door of the tabernacle of the congregation, and give them unto the priest: 15 "And the priest shall offer them, the one for a sin offering, and the other for a burnt offering; and the priest shall make an atonement for him before the LORD for his issue. " 16 And if any man's seed of copulation go out from him, then he shall wash all his flesh in water, and be unclean until the even. 17 And every garment, and every skin, whereon is the seed of copulation, shall be washed with water, and be unclean until the even. 18 The woman also with whom man shall lie with seed of copulation, they shall both bathe themselves in water, and be unclean until the even. 19 And if a woman have an issue, and her issue in her flesh be blood, she shall be put apart seven days: and whosoever touches her shall be unclean until the even. 20 And every thing that she lies upon in her separation shall be unclean: every thing also that she sits upon shall be unclean. 21 And whosoever touches her bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. 22 And whosoever touches any thing that she sat upon shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. 23 And if it be on her bed, or on any thing whereon she sits, when he touches it, he shall be unclean until the even. 24 "And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean seven days; and all the bed whereon he lies shall be unclean. " 25 "And if a woman have an issue of her blood many days out of the time of her separation, or if it run beyond the time of her separation; all the days of the issue of her uncleanness shall be as the days of her separation: she shall be unclean. " 26 Every bed whereon she lies all the days of her issue shall be unto her as the bed of her separation: and whatsoever she sits upon shall be unclean, as the uncleanness of her separation. 27 And whosoever touches those things shall be unclean, and shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even. 28 But if she be cleansed of her issue, then she shall number to herself seven days, and after that she shall be clean. 29 And on the eighth day she shall take unto her two turtles, or two young pigeons, and bring them unto the priest, to the door of the tabernacle of the congregation. 30 "And the priest shall offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering; and the priest shall make an atonement for her before the LORD for the issue of her uncleanness. " 31 "Thus shall all of you separate the children of Israel from their uncleanness; that they die not in their uncleanness, when they defile my tabernacle that is among them. " 32 "This is the law of him that has an issue, and of him whose seed goes from him, and is defiled therewith; " 33 And of her that is sick of her flowers, and of him that has an issue, of the man, and of the woman, and of him that lies with her that is unclean.

Lv 15, 1-33

Verš 24
"And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean seven days; and all the bed whereon he lies shall be unclean. "
Lv 18:19 - Also you shall not approach unto a woman to uncover her nakedness, as long as she is put apart for her uncleanness.

Verš 25
"And if a woman have an issue of her blood many days out of the time of her separation, or if it run beyond the time of her separation; all the days of the issue of her uncleanness shall be as the days of her separation: she shall be unclean. "
Mt 9:20 - And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:

Verš 12
And the vessel of earth, that he touches which has the issue, shall be broken: and every vessel of wood shall be rinsed in water.
Lv 6:28 - But the earthen vessel wherein it is sodden shall be broken: and if it be sodden in a brazen pot, it shall be both scoured, and rinsed in water.
Lv 11:33 - "And every earthen vessel, into where any of them falls, whatsoever is in it shall be unclean; and all of you shall break it. "

Lv 15,1 - Predpisy v tejto hlave dotýkajú sa čiastočne chorobných zjavov na pohlavných údoch. Pohlavný život sám osebe nie je hriechom. Lenže Boh chcel, aby sa Izraeliti aj po tejto stránke zachovali čistými, keď sa blížili k nemu. Spomínajú sa tu stavy chorobné i normálne, pre ktoré človek je vylúčený z účasti na bohoslužbe, pokým sa obradne neočistí. V rozprave je reč o nečistote muža (1–17), o nečistote muža i ženy (18) a napokon o nečistote ženy (19–33).

Lv 15,3 - Ide o dve rozličné choroby, o spermatorrhoeu a blenorrhoeu.

Lv 15,19-23 - Menštruácia poškvrňovala ženu na sedem dní. Ten, kto v tomto čase so ženou manželsky obcoval, nevediac o menštruácii, bol sedem dní nečistý. Ak to urobil vedome, mal byť vylúčený z náboženskej obce (20,18).

Lv 15,25-30 - Ide o chorobu, pozri 18,24 a Mt 9,20; Lk 8,44. Žena bola nečistá, kým trval chorobný krvotok.