výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Lv 24, 1-23

1 And the LORD spoke unto Moses, saying, 2 Command the children of Israel, that they bring unto you pure oil olive beaten for the light, to cause the lamps to burn continually. 3 Without the vail of the testimony, in the tabernacle of the congregation, shall Aaron order it from the evening unto the morning before the LORD continually: it shall be a statute for ever in your generations. 4 He shall order the lamps upon the pure candlestick before the LORD continually. 5 And you shall take fine flour, and bake twelve cakes thereof: two tenth deals shall be in one cake. 6 And you shall set them in two rows, six on a row, upon the pure table before the LORD. 7 And you shall put pure frankincense upon each row, that it may be on the bread for a memorial, even an offering made by fire unto the LORD. 8 Every sabbath he shall set it in order before the LORD continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant. 9 "And it shall be Aaron's and his sons'; and they shall eat it in the holy place: for it is most holy unto him of the offerings of the LORD made by fire by a perpetual statute. " 10 "And the son of an Israelites woman, whose father was an Egyptian, went out among the children of Israel: and this son of the Israelites woman and a man of Israel strove together in the camp; " 11 And the Israelites woman's son blasphemed the name of the Lord, and cursed. And they brought him unto Moses: (and his mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri, of the tribe of Dan:) 12 And they put him in ward, that the mind of the LORD might be showed them. 13 And the LORD spoke unto Moses, saying, 14 "Bring forth him that has cursed without the camp; and let all that heard him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him. " 15 And you shall speak unto the children of Israel, saying, Whosoever curses his God shall bear his sin. 16 And he that blasphemes the name of the LORD, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him: as well the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemes the name of the Lord, shall be put to death. 17 And he that kills any man shall surely be put to death. 18 "And he that kills a beast shall make it good; beast for beast. " 19 "And if a man cause a blemish in his neighbour; as he has done, so shall it be done to him; " 20 Breach for breach, eye for eye, tooth for tooth: as he has caused a blemish in a man, so shall it be done to him again. 21 And he that kills a beast, he shall restore it: and he that kills a man, he shall be put to death. 22 All of you shall have one manner of law, as well for the stranger, as for one of your own country: for I am the LORD your God. 23 And Moses spoke to the children of Israel, that they should bring forth him that had cursed out of the camp, and stone him with stones. And the children of Israel did as the LORD commanded Moses.

Lv 24, 1-23

Verš 9
"And it shall be Aaron's and his sons'; and they shall eat it in the holy place: for it is most holy unto him of the offerings of the LORD made by fire by a perpetual statute. "
Ex 29:32 - And Aaron and his sons shall eat the flesh of the ram, and the bread that is in the basket by the door of the tabernacle of the congregation.
Lv 8:31 - And Moses said unto Aaron and to his sons, Boil the flesh at the door of the tabernacle of the congregation: and there eat it with the bread that is in the basket of consecrations, as I commanded, saying, Aaron and his sons shall eat it.
1Sam 21:6 - So the priest gave him hallowed bread: for there was no bread there but the showbread, that was taken from before the LORD, to put hot bread in the day when it was taken away.
Mt 12:4 - How he entered into the house of God, and did eat the showbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests?

Verš 20
Breach for breach, eye for eye, tooth for tooth: as he has caused a blemish in a man, so shall it be done to him again.
Ex 21:24 - Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot,
Dt 19:21 - "And your eye shall not pity; but life shall go for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. "
Mt 5:38 - All of you have heard that it has been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:

Lv 24,2 - Porov. Ex 25,20 n.; 37,20.21.

Lv 24,5 - Dve desatiny (efy): 7,20 litra. Porov. Ex 25,23.40.

Lv 24,6-8 - Čistý stôl, t. j. stôl z čistého zlata (Ex 25,24). – Pozri 2,2. Ako čiastka zo suchej obety, čo sa spaľovala na oltári, volala sa pripomienkou, takisto aj toto kadidlo bolo pripomienkou vzhľadom na predkladané chleby. Kadidlo sa spálilo a chleby ostali pre kňazov. Jesť ich mohli len kňazi levitsky čistí, lebo to bolo svätosväté (2,3; 21,22).

Lv 24,10-12 - Tieto verše opisujú okolnosti a podrobné ustanovenia zákona o bohorúhaní. Príhoda sa stala, keď Mojžiš vyhlasoval zákony o svätosti a o sviatkoch (hl. 23 – 25). Meno rúhača sa neuvádza. Nebol to však Izraelita podľa otca. Hriech bohorúhania bol verejný. "Pánovo meno" – Izraeliti z úcty ani nevyslovovali zbytočne meno Jahve, lež nahradzovali ho menom Adonaj (Pán) alebo len jednoducho haššém – meno. – Zákon zakazoval zneužívanie mena Božieho (Ex 20,7), zakazoval modloslužbu a trestal ju smrťou (Ex 22,19), zakazovalo sa aj rúhanie (21,17), lež o treste nebolo ešte zmienky. Rúhanie bolo pokladané za taký veľký hriech, že bohorúhač nie je hodný, aby žil (Sk 7,57). Židia odsúdenca popravovali mimo tábora, neskoršie vonku za bránami mesta (Hebr 13,12). – Vkladanie rúk na hlavu previnilca značí, že Izraeliti počuli jeho bohorúhanie a že naozaj si zaslúži trest smrti (Dt 17,7).

Lv 24,17-22 - Porov. Ex 21,12 n. Zákon odvety bol akýmsi vodidlom pre sudcov, nie však pre súkromné osoby. Vyžadovalo sa riadne obžalovanie vinníka. Pri takýchto úrazoch bolo sa možno aj vykúpiť (Ex 21,23 n.).