výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Lv 27, 1-34

1 And the LORD spoke unto Moses, saying, 2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When a man shall make a singular vow, the persons shall be for the LORD by your estimation. 3 And your estimation shall be of the male from twenty years old even unto sixty years old, even your estimation shall be fifty shekels of silver, after the shekel of the sanctuary. 4 And if it be a female, then your estimation shall be thirty shekels. 5 And if it be from five years old even unto twenty years old, then your estimation shall be of the male twenty shekels, and for the female ten shekels. 6 And if it be from a month old even unto five years old, then your estimation shall be of the male five shekels of silver, and for the female your estimation shall be three shekels of silver. 7 "And if it be from sixty years old and above; if it be a male, then your estimation shall be fifteen shekels, and for the female ten shekels. " 8 "But if he be poorer than your estimation, then he shall present himself before the priest, and the priest shall value him; according to his ability that vowed shall the priest value him. " 9 And if it be a beast, whereof men bring an offering unto the LORD, all that any man gives of such unto the LORD shall be holy. 10 He shall not alter it, nor change it, a good for a bad, or a bad for a good: and if he shall at all change beast for beast, then it and the exchange thereof shall be holy. 11 And if it be any unclean beast, of which they do not offer a sacrifice unto the LORD, then he shall present the beast before the priest: 12 And the priest shall value it, whether it be good or bad: as you value it, who are the priest, so shall it be. 13 But if he will at all redeem it, then he shall add a fifth part thereof unto your estimation. 14 And when a man shall sanctify his house to be holy unto the LORD, then the priest shall estimate it, whether it be good or bad: as the priest shall estimate it, so shall it stand. 15 And if he that sanctified it will redeem his house, then he shall add the fifth part of the money of your estimation unto it, and it shall be his. 16 And if a man shall sanctify unto the LORD some part of a field of his possession, then your estimation shall be according to the seed thereof: an homer of barley seed shall be valued at fifty shekels of silver. 17 If he sanctify his field from the year of jubile, according to your estimation it shall stand. 18 But if he sanctify his field after the jubile, then the priest shall reckon unto him the money according to the years that remain, even unto the year of the jubile, and it shall be decreased from your estimation. 19 And if he that sanctified the field will in any way redeem it, then he shall add the fifth part of the money of your estimation unto it, and it shall be assured to him. 20 And if he will not redeem the field, or if he have sold the field to another man, it shall not be redeemed any more. 21 "But the field, when it goes out in the jubile, shall be holy unto the LORD, as a field devoted; the possession thereof shall be the priest's. " 22 "And if a man sanctify unto the LORD a field which he has bought, which is not of the fields of his possession; " 23 Then the priest shall reckon unto him the worth of your estimation, even unto the year of the jubile: and he shall give your estimation in that day, as a holy thing unto the LORD. 24 In the year of the jubile the field shall return unto him of whom it was bought, even to him to whom the possession of the land did belong. 25 And all your estimations shall be according to the shekel of the sanctuary: twenty gerahs shall be the shekel. 26 "Only the first born of the beasts, which should be the LORD's first born, no man shall sanctify it; whether it be ox, or sheep: it is the LORD's. " 27 And if it be of an unclean beast, then he shall redeem it according to your estimation, and shall add a fifth part of it thereto: or if it be not redeemed, then it shall be sold according to your estimation. 28 Notwithstanding no devoted thing, that a man shall devote unto the LORD of all that he has, both of man and beast, and of the field of his possession, shall be sold or redeemed: every devoted thing is most holy unto the LORD. 29 "None devoted, which shall be devoted of men, shall be redeemed; but shall surely be put to death. " 30 And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the LORD's: it is holy unto the LORD. 31 And if a man will at all redeem ought of his tithes, he shall add thereto the fifth part thereof. 32 And concerning the tithe of the herd, or of the flock, even of whatsoever passes under the rod, the tenth shall be holy unto the LORD. 33 "He shall not search whether it be good or bad, neither shall he change it: and if he change it at all, then both it and the change thereof shall be holy; it shall not be redeemed. " 34 These are the commandments, which the LORD commanded Moses for the children of Israel in mount Sinai.

Lv 27, 1-34

Verš 25
And all your estimations shall be according to the shekel of the sanctuary: twenty gerahs shall be the shekel.
Ex 30:13 - This they shall give, every one that passes among them that are numbered, half a shekel after the shekel of the sanctuary: (a shekel is twenty gerahs:) an half shekel shall be the offering of the LORD.
Nm 3:47 - You shall even take five shekels apiece by the poll, after the shekel of the sanctuary shall you take them: (the shekel is twenty gerahs:)
Ez 45:12 - And the shekel shall be twenty gerahs: twenty shekels, five and twenty shekels, fifteen shekels, shall be your maneh.

Verš 26
"Only the first born of the beasts, which should be the LORD's first born, no man shall sanctify it; whether it be ox, or sheep: it is the LORD's. "
Ex 13:2 - Sanctify unto me all the firstborn, whatsoever opens the womb among the children of Israel, both of man and of beast: it is mine.
Ex 22:29 - You shall not delay to offer the first of your ripe fruits, and of your liquors: the firstborn of your sons shall you give unto me.
Ex 34:19 - "All that opens the womb is mine; and every first born among your cattle, whether ox or sheep, that is male. "
Nm 3:13 - "Because all the firstborn are mine; for on the day that I stroke all the firstborn in the land of Egypt I hallowed unto me all the firstborn in Israel, both man and beast: mine shall they be: I am the LORD. "
Nm 8:17 - For all the firstborn of the children of Israel are mine, both man and beast: on the day that I stroke every firstborn in the land of Egypt I sanctified them for myself.

Verš 28
Notwithstanding no devoted thing, that a man shall devote unto the LORD of all that he has, both of man and beast, and of the field of his possession, shall be sold or redeemed: every devoted thing is most holy unto the LORD.
Joz 6:18 - And all of you, in any way keep yourselves from the accursed thing, lest all of you make yourselves accursed, when all of you take of the accursed thing, and make the camp of Israel a curse, and trouble it.
Joz 7:13 - Up, sanctify the people, and say, Sanctify yourselves against tomorrow: for thus says the LORD God of Israel, There is an accursed thing in the midst of you, O Israel: you can not stand before your enemies, until all of you take away the accursed thing from among you.

Lv 27,1 - Sľubom uctievame Boha. Neurobiť sľub nie je hriech, lež urobený sľub nedodržať je hriech. Osoba alebo vec, sľúbená Bohu, stáva sa svätou, stáva sa majetkom Pánovým a nemohla sa vykúpiť iba primeranou sumou. Niektoré veci sa nedali vonkoncom vykúpiť (Ex 22,20; Dt 13,15 n.; Joz 7,1 n.; 1 Sam 15,21).

Lv 27,1-7 - Ak niekto sľubom zasvätil Bohu seba alebo svoje dieťa, takýto musel sa vykúpiť, ak nechcel ostať služobníkom vo svätyni. Výkupná cena ustaľovala sa podľa veku a rodu.

Lv 27,9-13 - Ak niekto sľúbil zviera, čo sa mohlo obetovať, musel ho priniesť na obetu. Zviera, čo sa nemohlo obetovať, sa predávalo a kúpna cena sa odvádzala svätyni. Mohol si ho však aj ten ponechať, čo ho bol sľúbil, keď k cene zvieraťa pridal 20 percent kúpnej ceny.

Lv 27,16-19 - Pozemky mali ostať v rodine. Preto, ak sa sľúbilo pole, svätyňa mala nárok len na výnos, a to len do najbližšieho jubilejného roku. Ten však, čo pole zasvätil, čiže sľúbil Pánovi, mohol si ho aj vykúpiť. Chomer bola najväčšia hebrejská miera, obsahovala desať ef, teda 364,4 litrov.

Lv 27,20 - Ak by niekto sľúbené pole predal prv, ako by ho vykúpil, už ho nemôže vykúpiť, ani ho nezíska späť v jubilejnom roku. Predal vec Pánovu, a preto stráca na ňu nárok.

Lv 27,28-29 - Dokonalejší spôsob zasľúbenia bol "chérem", čiže bezvýhradné zasvätenie. Majiteľ sa vzdal práva výkupu. Osoby a veci takto zasvätené bolo možno použiť len k službe svätyni. Zasvätenie pod kliatbou značí, že vec sa musí zničiť, zviera alebo človek usmrtiť. Prekliatie (tiež chérem) mohla však vyhlásiť len verejná autorita. Zasväteniu kliatbou podliehal Izraelita, ak obetoval pohanským bohom (Ex 22,20; Lv 20,2 n.), mesto s obyvateľmi, ak odpadlo k modloslužbe (Dt 13,13–18); aj nad kanaánskymi obyvateľmi, pohanmi, bola vyslovená kliatba záhuby, čiže zasvätenia (Dt 7,1 n.).

Lv 27,30-34 - Aby vyvolený národ nezabudol, že Boh je majiteľom Palestíny, vyhradil si nielen všetky prvotiny, ale aj desiatky a venoval ich kmeňu Léviho za službu vo svätostánku (Nm 18,21). Desiatky sa odvádzali z plodín, ovocia a čistých zvierat. Namiesto desiatkov mohol dať ich cenu. Zvieratá sa rátali tak, že sa vyháňali z košiara a pastier ich palicou rátal. Každé desiate zviera oddelil a nesmel ho ani vymeniť, ani nahradiť lepším alebo horším. Aj za zvieratá mohol dať peňažitú náhradu.