výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Lv 11, 1-47

1 And the LORD spoke unto Moses and to Aaron, saying unto them, 2 Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which all of you shall eat among all the beasts that are on the earth. 3 Whatsoever parts the hoof, and is cloven footed, and chews the cud, among the beasts, that shall all of you eat. 4 "Nevertheless these shall all of you not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he chews the cud, but divides not the hoof; he is unclean unto you. " 5 "And the coney, because he chews the cud, but divides not the hoof; he is unclean unto you. " 6 "And the hare, because he chews the cud, but divides not the hoof; he is unclean unto you. " 7 "And the swine, though he divide the hoof, and be cloven footed, yet he chews not the cud; he is unclean to you. " 8 "Of their flesh shall all of you not eat, and their carcass shall all of you not touch; they are unclean to you. " 9 These shall all of you eat of all that are in the waters: whatsoever has fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall all of you eat. 10 And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you: 11 "They shall be even an abomination unto you; all of you shall not eat of their flesh, but all of you shall have their carcasses in abomination. " 12 Whatsoever has no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you. 13 "And these are they which all of you shall have in abomination among the fowls; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the vulture, and the buzzard, " 14 "And the vulture, and the kite after his kind; " 15 "Every raven after his kind; " 16 And the owl, and the night hawk, and the cuckoo, and the hawk after his kind, 17 And the little owl, and the cormorant, and the great owl, 18 And the swan, and the pelican, and the carrion vulture, 19 And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat. 20 All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you. 21 "Yet these may all of you eat of every flying creeping thing that goes upon all four, which have legs above their feet, to leap likewise upon the earth; " 22 "Even these of them all of you may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind. " 23 But all other flying creeping things, which have four feet, shall be an abomination unto you. 24 And for these all of you shall be unclean: whosoever touches the carcass of them shall be unclean until the even. 25 And whosoever bears ought of the carcass of them shall wash his clothes, and be unclean until the even. 26 The carcasses of every beast which divides the hoof, and is not cloven footed, nor chews the cud, are unclean unto you: every one that touches them shall be unclean. 27 And whatsoever goes upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso touches their carcass shall be unclean until the even. 28 And he that bears the carcass of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you. 29 "These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind, " 30 And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole. 31 These are unclean to you among all that creep: whosoever does touch them, when they be dead, shall be unclean until the even. 32 "And upon whatsoever any of them, when they are dead, does fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed. " 33 "And every earthen vessel, into where any of them falls, whatsoever is in it shall be unclean; and all of you shall break it. " 34 Of all food which may be eaten, that on which such water comes shall be unclean: and all drink that may be drunk in every such vessel shall be unclean. 35 "And every thing whereupon any part of their carcass falls shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean and shall be unclean unto you. " 36 Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which touches their carcass shall be unclean. 37 And if any part of their carcass fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean. 38 But if any water be put upon the seed, and any part of their carcass fall thereon, it shall be unclean unto you. 39 "And if any beast, of which all of you may eat, die; he that touches the carcass thereof shall be unclean until the even. " 40 And he that eats of the carcass of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also that bears the carcass of it shall wash his clothes, and be unclean until the even. 41 "And every creeping thing that creeps upon the earth shall be an abomination; it shall not be eaten. " 42 "Whatsoever goes upon the belly, and whatsoever goes upon all four, or whatsoever has more feet among all creeping things that creep upon the earth, them all of you shall not eat; for they are an abomination. " 43 All of you shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creeps, neither shall all of you make yourselves unclean with them, that all of you should be defiled thereby. 44 "For I am the LORD your God: all of you shall therefore sanctify yourselves, and all of you shall be holy; for I am holy: neither shall all of you defile yourselves with any manner of creeping thing that creeps upon the earth. " 45 For I am the LORD that brings you up out of the land of Egypt, to be your God: all of you shall therefore be holy, for I am holy. 46 This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature that moves in the waters, and of every creature that creeps upon the earth: 47 To make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten.

Lv 11, 1-47

Verš 32
"And upon whatsoever any of them, when they are dead, does fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed. "
Lv 15:12 - And the vessel of earth, that he touches which has the issue, shall be broken: and every vessel of wood shall be rinsed in water.

Verš 2
Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which all of you shall eat among all the beasts that are on the earth.
Dt 14:4 - These are the beasts which all of you shall eat: the ox, the sheep, and the goat,
Sk 10:14 - "But Peter said, Not so, Lord; for I have never eaten any thing that is common or unclean. "

Verš 44
"For I am the LORD your God: all of you shall therefore sanctify yourselves, and all of you shall be holy; for I am holy: neither shall all of you defile yourselves with any manner of creeping thing that creeps upon the earth. "
Lv 19:2 - Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, All of you shall be holy: for I the LORD your God am holy.
Lv 20:7 - Sanctify yourselves therefore, and be all of you holy: for I am the LORD your God.
1Pt 1:16 - "Because it is written, Be all of you holy; for I am holy. "

Lv 11,1 - O levitskej čistote pozri úvod do Levitika 2.3.

Lv 11,1-8 - Porov. aj Dt 14,4.5. Rozdelenie zvierat je nie prírodopisné, lenže v tom čase toto rozdeľovanie vyhovovalo, bolo to podelenie ľudové, podľa zdania ľudí, a nie podľa vedeckého výskumu.Jazvec (hebr. šáfan) a zajac sa rátajú medzi prežúvavce, pretože pohybujú pyskom, akoby prežúvali. Sväté písmo sa tým však nemýli; veď svätopiscovi tu nejde o iné, ako o zákaz nejesť tieto zvieratá.

Lv 11,9-12 - Mohli sa jesť ryby, čo majú plutvy a šupiny, zakazovali sa hady, mloky a raky.

Lv 11,13-19 - Vtáky, hebr. 'oph, neoznačuje len vtáky vo vlastnom zmysle slova, lež všetko, čo lieta. Preto zaraďuje sa sem aj netopier (v. 19). Autori rozlične vykladajú hebrejské mená uvedených vtákov. Treba sa priznať, že mnohé mená týchto vtákov dnes nevieme už presne stotožniť.

Lv 11,24-28 - Zákon robí rozdiel, či sa niekto dotkol zdochliny len letmo, alebo či dotyk trval dlhšie.

Lv 11,29-38 - Vyratúvajú sa len najznámejšie druhy; bolo ich však omnoho viac. Nie je isté, či ide o krta, alebo o stonožku.Studne a pramene sa neznečistili, i keď padlo do nich niektoré zo spomenutých zvierat (v. 36). Odtokom a prítokom voda sa sama očistila.

Lv 11,43-45 - Prestúpenie zákazu týkalo by sa napokon aj čistoty duše. Neposlušnosťou by sa aj duša poškvrnila.