Hľadaný výraz: Lk 19,41-44, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
41 Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním 42 a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo [ti] je ku pokoju; ale je to teraz skryté pred tvojimi očami; 43 lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac, zovrú zo všetkých strán 44 a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.

1

mail   print   facebook   twitter