Hľadaný výraz: Hebr 11,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo; išiel a ani nevedel, kam ide.

1

mail   print   facebook   twitter