Hľadaný výraz: 1Krn 1,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Semovi synovia: Elam, Asýr, Arfaxad, Lud, Aram, Chus, Hul, Geter a Mosoch.

1

mail   print   facebook   twitter