Hľadaný výraz: amos 2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Moabu, ba pre štyri - neodvolám to: pretože spálili kosti kráľa Edomu na vápno, 2 vrhnem oheň na Moabsko a strávi paláce Kariotu a Moab zomrie v lomoze, v hluku a za zvuku trúby. 3 Vyhubím z jeho stredu sudcov a všetky jeho kniežatá zabijem s ním“ - hovorí Pán. 4 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Júdu, ba pre štyri - neodvolám to: pretože zavrhli Pánov zákon a nezachovali jeho predpisy - zviedli ich do bludu ich lži, za ktorými chodili ich otcovia -, 5 vrhnem oheň na Júdu a strávi paláce Jeruzalema.“ 6 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Izraela, ba pre štyri - neodvolám to: pretože poctivca predali za peniaz a bedára za pár topánok. 7 V prachu zeme šliapu po hlave maličkých a krivia cestu utlačených; otec so synom ide k dievčaťu, 8 aby znesvätili moje sväté meno. Na založených plášťoch sa váľajú pri každom oltári a pijú víno pokutovaných v dome svojho Boha. 9 A ja som vyničil spred nich Amorejčanov, vysokých ako výška cédra a silných ako duby; zničil som ich ovocie zhora a ich korene zdola. 10 Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny a viedol som vás štyridsať rokov po púšti, aby ste zaujali krajinu Amorejčanov. 11 Z vašich synov som ustanovil prorokov a z vašich mladíkov nazirejcov; či je to nie tak, synovia Izraela? - hovorí Pán. 12 Lenže nazirejcom ste dali piť víno a prorokom ste rozkazovali: »Neprorokujte!« 13 Hľa, bude škrípať pod vami ako škrípe voz plný snopov. 14 Vtedy ľahký stratí beh, mocný si nezocelí silu a hrdina si nezachráni život. 15 Kušostrelec neobstojí, ľahkonohý neutečie, jazdec si nezachráni život na koni. 16 Najsrdnatejší z hrdinov bude nahý bežať v ten deň“ - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter