výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Am 7, 1-17

1 Toto mi ukázal Pán, Hospodin: Tvoril kobylky, keď začala rásť mládza, a hľa, bola to mládza po kráľovskej kosbe. 2 Keď mali zožrať všetku zeleň krajiny, povedal som: Pane, Hospodin, odpusť! Ako obstojí Jákob, veď je primalý? 3 Hospodin sa zľutoval v tej veci. Nestane sa!, riekol Hospodin. 4 Toto mi ukázal Pán, Hospodin: Hľa, Pán, Hospodin vyhlásil súd ohňom a ten pohltil veľkú priepasť a pohltil i diel zeme. 5 Vtedy som povedal: Pane, Hospodin, prestaň, prosím! Ako obstojí Jákob, veď je primalý? 6 Hospodin sa zľutoval: Ani to sa nestane, riekol Pán, Hospodin. 7 Toto mi ukázal: Hľa, Pán stál pri múre postavenom podľa olovnice a v ruke mal olovnicu. 8 Potom mi povedal Hospodin: Čo vidíš, Amos? Odpovedal som: Olovnicu. Pán povedal: Hľa, kladiem olovnicu do stredu môjho izraelského ľudu. Už mu viac neodpustím. 9 Spustnú výšiny Izáka, izraelské svätyne budú zrúcané a proti Járobeámovmu domu postavím sa s mečom. 10 Vtedy bételský kňaz Amacja poslal izraelskému kráľovi Járobeámovi odkaz: Amos zosnoval proti tebe sprisahanie uprostred domu Izraela. Krajina nemôže zniesť všetky jeho reči. 11 Amos totiž hovorí: Járobeám zahynie mečom a Izrael určite pôjde zo svojej krajiny do zajatia. 12 Potom povedal Amacja Amosovi: Jasnovidec, choď, uteč do Judska, tam jedz chlieb a tam prorokuj! 13 V Bételi však už viac neprorokuj, lebo je to kráľova svätyňa a kráľovský chrám. 14 Nato odpovedal Amos Amacjovi: Ja nie som prorok ani prorocký učeník, ale pastier a pestovateľ fíg. 15 Hospodin ma však vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. 16 Teraz však počuj slovo Hospodina: Ty vravíš: Neprorokuj proti Izraelu a nevešti proti domu Izáka! 17 Preto takto hovorí Hospodin: Tvoja žena sa stane v meste neviestkou, tvoji synovia i tvoje dcéry padnú mečom a tvoje pole rozdelia meračskou šnúrou; ty sám zomrieš na nečistej pôde a Izrael zo svojej zeme pôjde do zajatia.

Am 7, 1-17

Verš 16
Teraz však počuj slovo Hospodina: Ty vravíš: Neprorokuj proti Izraelu a nevešti proti domu Izáka!
Ez 21:2 - Človeče, obráť sa tvárou na juh, káž proti juhu, prorokuj proti lesu na Negevskom poli;

Am 7,1-3 - Mládza rástla po neskorom jarnom daždi. Pohroma kobyliek prichádzala teda v dobe, keď sa na poli všetko zelenalo. Na prosbu proroka Boh v skutočnosti nesplní, čo prorokovi ukázal vo videní. – Čo bola kráľovská kosba, nevieme. Možno, že to bola kosba trávy, ktorú museli odovzdať pre kráľovské maštale.

Am 7,4-6 - Ako píše prorok básnickým zveličovaním, oheň, ktorým Boh hrozí, vysušil aj samo more. Ohromná priepasť je podzemný oceán, ktorý zásoboval vodou pramene. Nevieme, či táto pohroma mala byť suchota a či skutočný, nepriateľským vojskom zapríčinený požiar. – Podiel je zasľúbená zem, ktorá tiež mala padnúť za obeť pohrome, ale na prosbu proroka ani túto hrozbu Pán neuskutočnil.

Am 7,7-9 - Olovnicou – olovom, visiacim na motúze – merajú murári, či je múr rovný. V Amosovom videní múrom je Izrael, o ktorom Boh zistil, že už nie je súci na to, aby stál, preto ho zničí. – Podľa iných tu nie je reč o olovnici, ale o lopatke, ktorou murári nahadzujú na múr omietku. Boh už nebude omietať múr, nebude Izrael chrániť pred nešťastím. Ako vidieť, pri oboch výkladoch je zmysel videnia rovnaký: Izrael dozrel na záhubu. "Neprejdem popri ňom" znamená: nenechám ho bez trestu.

Am 7,14 - O synoch prorokov pozri pozn. k 1 Kr 20,35. – Ovocie poľných fíg, sykomôr, bolo treba nechtom alebo nejakým ostrým predmetom natrhnúť, ináč nedozrelo a ostalo trpké. – Amos odpovedá Amasiášovi, že jeho živobytie nezávisí od toho, či bude prorokovať a či nie, pretože má svoje zamestnanie. Prorokuje len preto, lebo mu to rozkázal Pán.

Am 7,17 - Poškvrnená pôda je pohanská pôda. Amasiáš zomrie v zajatí.