výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Am 7, 1-17

1 These things the Lord God has revealed to me. And behold, the locust was formed at the beginning of the germination during the latter rains, and behold, the latter rains came after the thundering of the king. 2 And it happened, when they had finally eaten all the 517 grass in the land, that I said, “Lord God, be gracious, I beg you. Who will raise up Jacob, for he is little?” 3 The Lord has been merciful about this. “It will not be,” said the Lord. 4 These things the Lord God has revealed to me. And behold, the Lord God called for judgment unto fire, and it devoured the manifold abyss, and it consumed simultaneously in every direction. 5 And I said, “Lord God, cease, I beg you. Who will raise up Jacob, for he is little?” 6 The Lord has been merciful about this. “And even this will not be,” said the Lord God. 7 These things the Lord revealed to me. And behold, the Lord was standing near a plastered wall, and in his hand was a mason’s trowel. 8 And the Lord said to me, “What do you see, Amos?” And I said, “A mason’s trowel.” And the Lord said, “Behold, I will place the trowel in the midst of my people Israel. I will no longer plaster over them. 9 And the heights of the idol will be demolished, and the sanctuaries of Israel will be desolate. And I will rise up against the house of Jeroboam with the sword.” 10 And Amaziah, the priest of Bethel, sent to Jeroboam king of Israel, saying: “Amos has rebelled against you in the midst of the house of Israel. The land is not able to withstand all his sermons. 11 For Amos says this: ‘Jeroboam will die by the sword, and Israel will be taken captive out of their own land.’ ” 12 And Amaziah said to Amos, “You, seer, go out and flee into the land of Judah, and eat bread there, and prophesy there. 13 And in Bethel, do not prophesy any longer, because it is the king’s sanctuary, and it is the house of the kingdom.” 14 And Amos responded, and he said to Amasias, “I am not a prophet, and I am not the son of a prophet, but I am a herdsman plucking from wild fig trees. 15 And the Lord took me, when I was following the flock, and the Lord said to me, ‘Go, prophesy to my people Israel.’ ” 16 And now, hear the word of the Lord: You say, “You will not prophesy about Israel, and you will not rain your words upon the house of the idol.” 17 Because of that, the Lord says this: “Your wife will fornicate in the city, and your sons and your daughters will fall by the sword, and your soil will be measured with a string. And you will die on polluted land, and Israel will be taken into captivity out of their land.”

Am 7, 1-17

Verš 16
And now, hear the word of the Lord: You say, “You will not prophesy about Israel, and you will not rain your words upon the house of the idol.”
Ez 21:2 - “Son of man, set your face toward Jerusalem, and pour in drops toward the sanctuaries, and prophesy against the soil of Israel.

Am 7,1-3 - Mládza rástla po neskorom jarnom daždi. Pohroma kobyliek prichádzala teda v dobe, keď sa na poli všetko zelenalo. Na prosbu proroka Boh v skutočnosti nesplní, čo prorokovi ukázal vo videní. – Čo bola kráľovská kosba, nevieme. Možno, že to bola kosba trávy, ktorú museli odovzdať pre kráľovské maštale.

Am 7,4-6 - Ako píše prorok básnickým zveličovaním, oheň, ktorým Boh hrozí, vysušil aj samo more. Ohromná priepasť je podzemný oceán, ktorý zásoboval vodou pramene. Nevieme, či táto pohroma mala byť suchota a či skutočný, nepriateľským vojskom zapríčinený požiar. – Podiel je zasľúbená zem, ktorá tiež mala padnúť za obeť pohrome, ale na prosbu proroka ani túto hrozbu Pán neuskutočnil.

Am 7,7-9 - Olovnicou – olovom, visiacim na motúze – merajú murári, či je múr rovný. V Amosovom videní múrom je Izrael, o ktorom Boh zistil, že už nie je súci na to, aby stál, preto ho zničí. – Podľa iných tu nie je reč o olovnici, ale o lopatke, ktorou murári nahadzujú na múr omietku. Boh už nebude omietať múr, nebude Izrael chrániť pred nešťastím. Ako vidieť, pri oboch výkladoch je zmysel videnia rovnaký: Izrael dozrel na záhubu. "Neprejdem popri ňom" znamená: nenechám ho bez trestu.

Am 7,14 - O synoch prorokov pozri pozn. k 1 Kr 20,35. – Ovocie poľných fíg, sykomôr, bolo treba nechtom alebo nejakým ostrým predmetom natrhnúť, ináč nedozrelo a ostalo trpké. – Amos odpovedá Amasiášovi, že jeho živobytie nezávisí od toho, či bude prorokovať a či nie, pretože má svoje zamestnanie. Prorokuje len preto, lebo mu to rozkázal Pán.

Am 7,17 - Poškvrnená pôda je pohanská pôda. Amasiáš zomrie v zajatí.