výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(RIV - Talianský - Riveduta)

Am 7, 1-17

1 Il Signore, l’Eterno, mi diede questa visione: ecco che egli formava delle locuste al primo spuntar delle guaime: era il guaime dopo la falciatura per il re. 2 E quand’esse ebbero finito di divorare l’erba della terra, io dissi: "Signore, Eterno, deh, perdona! Come potrebbe sussistere Giacobbe piccolo com’egli è?" 3 L’Eterno si pentì di questo: "Ciò non avverrà"; disse l’Eterno. 4 Il Signore, l’Eterno, mi diede questa visione: Ecco, il Signore, l’Eterno, proclamava di voler difender la sua causa mediante il fuoco; e il fuoco divorò il grande abisso, e stava per divorare l’eredità. 5 Allora io dissi: "Signore, Eterno, deh, cessa! Come potrebbe sussistere Giacobbe, piccolo com’egli è?" 6 L’Eterno si pentì di questo: "Neppur quello avverrà", disse il Signore, l’Eterno. 7 Egli mi diede questa visione: Ecco, il Signore stava sopra un muro tirato a piombo, e aveva in mano un piombino. 8 E l’Eterno mi disse: "Amos, che vedi?" Io risposi: "Un piombino". E il Signore disse: "Ecco, io pongo il piombino in mezzo al mio popolo d’Israele; io non gli userò più oltre tolleranza; 9 saranno devastati gli alti luoghi d’Isacco, i santuari d’Israele saranno distrutti, ed io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo". 10 Allora Amatsia, sacerdote di Bethel, mandò a dire a Geroboamo, re d’Israele: "Amos congiura contro di te in mezzo alla casa d’Israele; il paese non può sopportare tutte le sue parole. 11 Amos, infatti, ha detto: Geroboamo morrà di spada e Israele sarà menato in cattività lungi dal suo paese". 12 E Amatsia disse ad Amos: "Veggente, vattene, fuggi nel paese di Giuda; mangia colà il tuo pane, e là profetizza; 13 ma a Bethel non profetar più, perché è un santuario del re e una residenza reale". 14 Allora Amos rispose e disse: "Io non sono profeta, né discepolo di profeta; ero un mandriano, e coltivavo i sicomori; 15 l’Eterno mi perse di dietro al gregge, e l’Eterno mi disse: Va’, profetizza al mio popolo d’Israele. 16 Or dunque ascolta la parola dell’Eterno: Tu dici: Non profetare contro Israele, e non predicare contro la casa d’Isacco! 17 Perciò così parla l’Eterno: La tua moglie si prostituirà nella città, i tuoi figliuoli e le tue figliuole cadranno per la spada, il tuo paese sarà spartito con la cordicella, e tu stesso morrai su terra impura e Israele sarà certamente menato in cattività, lungi dal suo paese".

Am 7, 1-17

Verš 16
Or dunque ascolta la parola dell’Eterno: Tu dici: Non profetare contro Israele, e non predicare contro la casa d’Isacco!
Ez 21:2 - (H21-7) "Figliuol d’uomo, vòlta la faccia verso Gerusalemme, e rivolgi la parola ai luoghi santi, e profetizza contro il paese d’Israele;

Am 7,1-3 - Mládza rástla po neskorom jarnom daždi. Pohroma kobyliek prichádzala teda v dobe, keď sa na poli všetko zelenalo. Na prosbu proroka Boh v skutočnosti nesplní, čo prorokovi ukázal vo videní. – Čo bola kráľovská kosba, nevieme. Možno, že to bola kosba trávy, ktorú museli odovzdať pre kráľovské maštale.

Am 7,4-6 - Ako píše prorok básnickým zveličovaním, oheň, ktorým Boh hrozí, vysušil aj samo more. Ohromná priepasť je podzemný oceán, ktorý zásoboval vodou pramene. Nevieme, či táto pohroma mala byť suchota a či skutočný, nepriateľským vojskom zapríčinený požiar. – Podiel je zasľúbená zem, ktorá tiež mala padnúť za obeť pohrome, ale na prosbu proroka ani túto hrozbu Pán neuskutočnil.

Am 7,7-9 - Olovnicou – olovom, visiacim na motúze – merajú murári, či je múr rovný. V Amosovom videní múrom je Izrael, o ktorom Boh zistil, že už nie je súci na to, aby stál, preto ho zničí. – Podľa iných tu nie je reč o olovnici, ale o lopatke, ktorou murári nahadzujú na múr omietku. Boh už nebude omietať múr, nebude Izrael chrániť pred nešťastím. Ako vidieť, pri oboch výkladoch je zmysel videnia rovnaký: Izrael dozrel na záhubu. "Neprejdem popri ňom" znamená: nenechám ho bez trestu.

Am 7,14 - O synoch prorokov pozri pozn. k 1 Kr 20,35. – Ovocie poľných fíg, sykomôr, bolo treba nechtom alebo nejakým ostrým predmetom natrhnúť, ináč nedozrelo a ostalo trpké. – Amos odpovedá Amasiášovi, že jeho živobytie nezávisí od toho, či bude prorokovať a či nie, pretože má svoje zamestnanie. Prorokuje len preto, lebo mu to rozkázal Pán.

Am 7,17 - Poškvrnená pôda je pohanská pôda. Amasiáš zomrie v zajatí.