výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Am 8, 1-14

1 Toto mi zjavil Pán, Jahve: hľa, kôš ovocia! 2 I riekol: „Čo vidíš, Amos?“ Odpovedal som: „Kôš ovocia.“ Pán mi povedal: „Príde koniec na môj ľud, Izrael, neprejdem viac popri ňom. 3 Kvíliť budú piesne paláca v ten deň - hovorí Pán, Jahve. Bude veľa mŕtvol a hocikde ich pohádžu. Ticho! 4 Čujte toto, vy, čo šliapete po chudákoch a nivočíte bedárov krajiny. 5 Hovoríte: »Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie; a sobota, aby sme otvorili sýpky, aby sme zmenšili efu, zväčšili cenu a klamali na falošnej váhe? 6 Chceme kúpiť za peniaz maličkých a chudobných za pár topánok a smeti predať ako obilie.«“ 7 Pán sa zaprisahal na Jakubovu pýchu: „Nikdy nezabudnem na ich skutky. 8 Či sa nemá pre toto triasť zem a smútiť každý jej obyvateľ? Nemá sa dvíhať celá ako Níl, nadúvať sa a padať ako rieka Egypta? 9 V ten deň, hovorí Pán, dám slnku zapadnúť napoludnie a zem zatemním v jasný deň. 10 Sviatky vám obrátim na smútok, všetky vaše piesne na žalospevy, na každé bedrá dám vrecovinu a na každú hlavu plešinu. Urobím to ako smútok za jedináčikom a koniec toho ako trpký deň. 11 Hľa, prídu dni - hovorí Pán, Jahve - i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova.“ 12 A budú sa tackať od mora k moru a od severu na východ sa budú túlať, čo budú hľadať Pánovo slovo, ale nenájdu. 13 V ten deň budú omdlievať krásne panny a mládenci od smädu. 14 Tí, čo prisahajú na hriech Samárie a vravia: „Ako žije tvoj boh, Dan, a ako žije púť do Bersabe!“ Preto padnú a viac nevstanú.

Am 8, 1-14

Verš 14
Tí, čo prisahajú na hriech Samárie a vravia: „Ako žije tvoj boh, Dan, a ako žije púť do Bersabe!“ Preto padnú a viac nevstanú.
Am 5:5 - Nehľadajte Betel, do Galgaly nechoďte a do Bersabe neputujte, lebo Galgala pôjde do zajatia a Betel bude ničím.“

Verš 5
Hovoríte: »Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie; a sobota, aby sme otvorili sýpky, aby sme zmenšili efu, zväčšili cenu a klamali na falošnej váhe?
Oz 12:7 - Ty sa však vráť k svojmu Bohu, zachovaj lásku a spravodlivosť a ustavične vo svojho Boha dôveruj.

Verš 6
Chceme kúpiť za peniaz maličkých a chudobných za pár topánok a smeti predať ako obilie.«“
Am 2:6 - Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Izraela, ba pre štyri - neodvolám to: pretože poctivca predali za peniaz a bedára za pár topánok.

Am 8,1-3 - Kôš plný ovocia znamená oberačky. I na Izrael prichádza súd, ktorý sa zvýrazňuje obrazom oberačiek a žatvy, porov. Joel 4,13–14 a Mt 13,39. V Izraeli sa budú ozývať len žalospevy, a potom zavládne mŕtve ticho.

Am 8,5 - Lakomcom sa dlhými vidia sviatok a sobota, keď nebolo slobodno kupčiť. Efa bola sýpková miera (asi 36,44 litrov).

Am 8,6 - Pozri 2,6.

Am 8,7 - Pýcha Jakuba je tu sám Pán; na seba prisahal.

Am 8,8 - Zemetrasenie sa prirovnáva vlneniu sa Nílu.

Am 8,10 - Vrecovina, hrubé vrecovité rúcho, žinenka a plešivá, oholená hlava boli znaky smútku. O smútku za jedináčikom porov. 2 Sam 1,26; Jer 6,26; Zach 12,10.

Am 8,11 - Teraz znevažujú prorokov (porov. 7,10 n.). Príde čas, keď budú túžiť po Božom slove, ale Pán sa viac neozve prostredníctvom svojich prorokov.

Am 8,14 - Hriech Samárie boli zlaté teľce v Beteli a Dane; porov. pozn. k 2,8. – O Bersabe pozri pozn. k 5,5. Arabi podnes prisahajú na púť do Mekky.