výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Am 8, 1-14

1 Thus has the Lord GOD showed unto me: and behold a basket of summer fruit. 2 "And he said, Amos, what see you? And I said, A basket of summer fruit. Then said the LORD unto me, The end has come upon my people of Israel; I will not again pass by them any more. " 3 "And the songs of the temple shall be wailings in that day, says the Lord GOD: there shall be many dead bodies in every place; they shall cast them forth with silence. " 4 Hear this, O all of you that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail, 5 Saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn? and the sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small, and the shekel great, and falsifying the balances by deceit? 6 "That we may buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes; yea, and sell the refuse of the wheat? " 7 The LORD has sworn by the excellency of Jacob, Surely I will never forget any of their works. 8 "Shall not the land tremble for this, and every one mourn that dwells therein? and it shall rise up wholly as a flood; and it shall be cast out and drowned, as by the flood of Egypt. " 9 And it shall come to pass in that day, says the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day: 10 "And I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation; and I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head; and I will make it as the mourning of an only son, and the end thereof as a bitter day. " 11 Behold, the days come, says the Lord GOD, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the LORD: 12 And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run back and forth to seek the word of the LORD, and shall not find it. 13 In that day shall the fair virgins and young men faint for thirst. 14 "They that swear by the sin of Samaria, and say, Your god, O Dan, lives; and, The manner of Beersheba lives; even they shall fall, and never rise up again. "

Am 8, 1-14

Verš 14
"They that swear by the sin of Samaria, and say, Your god, O Dan, lives; and, The manner of Beersheba lives; even they shall fall, and never rise up again. "
Am 5:5 - But seek not Bethel, nor enter into Gilgal, and pass not to Beersheba: for Gilgal shall surely go into captivity, and Bethel shall come to nothing.

Verš 5
Saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn? and the sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small, and the shekel great, and falsifying the balances by deceit?
Oz 12:7 - He is a merchant, the balances of deceit are in his hand: he loves to oppress.

Verš 6
"That we may buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes; yea, and sell the refuse of the wheat? "
Am 2:6 - "Thus says the LORD; For three transgressions of Israel, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they sold the righteous for silver, and the poor for a pair of shoes; "

Am 8,1-3 - Kôš plný ovocia znamená oberačky. I na Izrael prichádza súd, ktorý sa zvýrazňuje obrazom oberačiek a žatvy, porov. Joel 4,13–14 a Mt 13,39. V Izraeli sa budú ozývať len žalospevy, a potom zavládne mŕtve ticho.

Am 8,5 - Lakomcom sa dlhými vidia sviatok a sobota, keď nebolo slobodno kupčiť. Efa bola sýpková miera (asi 36,44 litrov).

Am 8,6 - Pozri 2,6.

Am 8,7 - Pýcha Jakuba je tu sám Pán; na seba prisahal.

Am 8,8 - Zemetrasenie sa prirovnáva vlneniu sa Nílu.

Am 8,10 - Vrecovina, hrubé vrecovité rúcho, žinenka a plešivá, oholená hlava boli znaky smútku. O smútku za jedináčikom porov. 2 Sam 1,26; Jer 6,26; Zach 12,10.

Am 8,11 - Teraz znevažujú prorokov (porov. 7,10 n.). Príde čas, keď budú túžiť po Božom slove, ale Pán sa viac neozve prostredníctvom svojich prorokov.

Am 8,14 - Hriech Samárie boli zlaté teľce v Beteli a Dane; porov. pozn. k 2,8. – O Bersabe pozri pozn. k 5,5. Arabi podnes prisahajú na púť do Mekky.