výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Am 3, 1-15

1 Hear this word that the LORD has spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, 2 You only have I known of all the families of the earth: therefore I will punish you for all your iniquities. 3 Can two walk together, except they be agreed? 4 Will a lion roar in the forest, when he has no prey? will a young lion cry out of his den, if he have taken nothing? 5 Can a bird fall in a snare upon the earth, where no animal trap is for him? shall one take up a snare from the earth, and have taken nothing at all? 6 Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? shall there be evil in a city, and the LORD has not done it? 7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he reveals his secret unto his servants the prophets. 8 The lion has roared, who will not fear? the Lord GOD has spoken, who can but prophesy? 9 Publish in the palaces at Ashdod, and in the palaces in the land of Egypt, and say, Assemble yourselves upon the mountains of Samaria, and behold the great tumults in the midst thereof, and the oppressed in the midst thereof. 10 For they know not to do right, says the LORD, who store up violence and robbery in their palaces. 11 "Therefore thus says the Lord GOD; An adversary there shall be even round about the land; and he shall bring down your strength from you, and your palaces shall be spoiled. " 12 "Thus says the LORD; As the shepherd takes out of the mouth of the lion two legs, or a piece of an ear; so shall the children of Israel be taken out that dwell in Samaria in the corner of a bed, and in Damascus in a couch. " 13 Hear all of you, and testify in the house of Jacob, says the Lord GOD, the God of hosts, 14 That in the day that I shall visit the transgressions of Israel upon him I will also visit the altars of Bethel: and the horns of the altar shall be cut off, and fall to the ground. 15 "And I will strike the winter house with the summer house; and the houses of ivory shall perish, and the great houses shall have an end, says the LORD. "

Am 3, 1-15

Verš 6
Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? shall there be evil in a city, and the LORD has not done it?
Iz 45:7 - I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these things.
Nár 3:37 - Who is he that says, and it comes to pass, when the Lord commands it not?

Am 3,2 - Izrael dostal viac milosti, väčšia je aj jeho zodpovednosť.

Am 3,3-8 - Prirovnania v týchto veršoch nakopené pôsobia výkladu ťažkosť. Nevedno presne, načo ich prorok uvádza. Najskôr azda na to, aby z ľudskej skúsenosti dokázal, že nič sa nedeje bez príčiny. Aj jeho prorocké vystúpenie má svoju príčinu: Pán mu rozkázal prorokovať. A rozkázal mu to preto, lebo chcel svojmu národu oznámiť – ako vždy robieva –, že mu hrozí trest.

Am 3,9 - Zmysel: Ešte aj pohania by sa zhrozili nad zločinmi Samárie, ktorej občania hromadia násilím nahrabané poklady.

Am 3,12 - Vyslovuje sa u prorokov častá myšlienka, že sa len malé zvyšky národa zachránia. K prirovnaniu pozri pozn. k 1 Sam 17,34 n.

Am 3,14 - Rohy oltára sa pokladali za jeho najdôležitejšiu časť. Keď sa tie zrazia, oltár je znesvätený.

Am 3,15 - Vyčíta sa prepych; pozri už aj verš 12: pohovky a damaškové lôžka.