výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Am 3, 1-15

1 Listen to the word which the Lord has spoken about you, sons of Israel, concerning the whole family that I led out of the land of Egypt, saying: 2 I have known only you in such a way, out of all the families of the earth. For this reason, I will visit upon you all your iniquities. 3 Will two walk together, unless they have agreed to do so? 4 Will a lion roar in the forest, unless he has prey? Will the lion’s young cry out from his den, unless he has taken something? 5 Will a bird fall into a snare on the ground, if there is no bird-catcher? Will a snare be taken away from the ground, before it has caught something? 6 Will the trumpet sound in a city, and the people not become frightened? Will there be disaster in a city, which the Lord has not done? 7 For the Lord God does not fulfill his word, unless he has revealed his secret to his servants the prophets. 8 The lion will roar, who will not fear? The Lord God has spoken, who will not prophesy? 9 Let it be heard in the buildings of Ashdod and in the buildings of the land of Egypt, and say: Gather together across the mountains of Samaria, and see the many absurdities in its midst, and those who are suffering false accusations in its inner most places. 10 And they do not know how to make it right, says the Lord, storing up iniquity and plunder in their buildings. 11 Because of these things, thus says the Lord God: The land will be encircled and squeezed together. And your strength will be drawn away from you, and your buildings will be torn apart. 12 Thus says the Lord: Just as if a shepherd had rescued two legs from the mouth of a lion, or the tip of an ear, so also will the sons of Israel be rescued, who dwell in the sick bed of Samaria, and in the cot of Damascus. 13 Listen and give testimony in the house of Jacob, says the Lord God of hosts: 14 that in the day, when I will begin to visit the betrayals of Israel, I will visit upon him and upon the altars of Bethel. And the horns of the altars will be cut off and will fall to the ground. 15 And I will strike the winter house with the summer house; and the houses of ivory will perish, and many buildings will be torn apart, says the Lord.

Am 3, 1-15

Verš 6
Will the trumpet sound in a city, and the people not become frightened? Will there be disaster in a city, which the Lord has not done?
Iz 45:7 - I form the light and create the darkness. I make peace and create disaster. I, the Lord, do all these things.
Nár 3:37 - MEM. Who is this, who said to do what the Lord did not command?

Am 3,2 - Izrael dostal viac milosti, väčšia je aj jeho zodpovednosť.

Am 3,3-8 - Prirovnania v týchto veršoch nakopené pôsobia výkladu ťažkosť. Nevedno presne, načo ich prorok uvádza. Najskôr azda na to, aby z ľudskej skúsenosti dokázal, že nič sa nedeje bez príčiny. Aj jeho prorocké vystúpenie má svoju príčinu: Pán mu rozkázal prorokovať. A rozkázal mu to preto, lebo chcel svojmu národu oznámiť – ako vždy robieva –, že mu hrozí trest.

Am 3,9 - Zmysel: Ešte aj pohania by sa zhrozili nad zločinmi Samárie, ktorej občania hromadia násilím nahrabané poklady.

Am 3,12 - Vyslovuje sa u prorokov častá myšlienka, že sa len malé zvyšky národa zachránia. K prirovnaniu pozri pozn. k 1 Sam 17,34 n.

Am 3,14 - Rohy oltára sa pokladali za jeho najdôležitejšiu časť. Keď sa tie zrazia, oltár je znesvätený.

Am 3,15 - Vyčíta sa prepych; pozri už aj verš 12: pohovky a damaškové lôžka.