výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Am 3, 1-15

1 Čujte slovo, ktoré Hospodin hovorí o vás, Izraeliti — o všetkých rodoch, ktoré som vyviedol z Egypta: 2 Iba vás som poznal zo všetkých rodov zeme, preto vás potrescem za všetky vaše previnenia. 3 Či idú dvaja spolu, ak sa nedohodli? 4 Či zareve lev v lese, ak nemá korisť? Či sa ozve levíča zo svojej skrýše, ak nič nechytilo? 5 Či padne vták do osídla na zem, ak niet preň návnady? Či sa vymrští pasca zo zeme, keď nič nechytila? 6 Či zaznie v meste trúba, a ľud sa nenaľaká? Či sa stane v meste niečo zlé, ak by to Hospodin nedopustil? 7 Veru neurobí Pán, Hospodin nič, keby nezjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. 8 Lev reve, kto by sa nebál? Pán, Hospodin hovorí, kto by neprorokoval? 9 Rozhlasujte z pevností v Ašdóde a z pevností v Egypte a povedzte: Zhromaždite sa na vrchy Samárie a všimnite si v nej veľký zhon i útlak v jej strede. 10 Veď nevedia konať správne — znie výrok Hospodina — bezprávie a útlak hromadia vo svojich pevnostiach. 11 Preto takto hovorí Pán, Hospodin: Nepriateľ obkľúči krajinu, pozbaví ťa sily a spustošené budú tvoje pevnosti. 12 Takto hovorí Hospodin: Ako keď pastier zachráni z tlamy leva iba lýtka alebo kus ucha, tak sa zachránia Izraeliti, čo bývajú v Samárii na nádherných pohovkách a damaských lôžkach. 13 Čujte a svedčte v Jákobovom dome — znie výrok Pána, Hospodina, Boha zástupov —, 14 lebo v deň môjho navštívenia, keď potrescem previnenia Izraela, potrescem i Bétel za jeho oltáre, zlomené budú rohy oltára a padnú na zem. 15 Potom zrútim zimným domom letný dom a rozsypú sa domy zo slonoviny a mnoho domov zmizne — znie výrok Hospodina.

Am 3, 1-15

Verš 6
Či zaznie v meste trúba, a ľud sa nenaľaká? Či sa stane v meste niečo zlé, ak by to Hospodin nedopustil?
Iz 45:7 - Utváram svetlo a tvorím tmu. Pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja, Hospodin, to všetko tvorím.
Nár 3:37 - |TU(mém)|Tu Kto niečo povie a stane sa bez toho, aby Pán rozkázal?

Am 3,2 - Izrael dostal viac milosti, väčšia je aj jeho zodpovednosť.

Am 3,3-8 - Prirovnania v týchto veršoch nakopené pôsobia výkladu ťažkosť. Nevedno presne, načo ich prorok uvádza. Najskôr azda na to, aby z ľudskej skúsenosti dokázal, že nič sa nedeje bez príčiny. Aj jeho prorocké vystúpenie má svoju príčinu: Pán mu rozkázal prorokovať. A rozkázal mu to preto, lebo chcel svojmu národu oznámiť – ako vždy robieva –, že mu hrozí trest.

Am 3,9 - Zmysel: Ešte aj pohania by sa zhrozili nad zločinmi Samárie, ktorej občania hromadia násilím nahrabané poklady.

Am 3,12 - Vyslovuje sa u prorokov častá myšlienka, že sa len malé zvyšky národa zachránia. K prirovnaniu pozri pozn. k 1 Sam 17,34 n.

Am 3,14 - Rohy oltára sa pokladali za jeho najdôležitejšiu časť. Keď sa tie zrazia, oltár je znesvätený.

Am 3,15 - Vyčíta sa prepych; pozri už aj verš 12: pohovky a damaškové lôžka.