výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Am 3, 1-15

1 Počujte toto slovo, ktoré Hospodin vyriekol proti vám, Izraelci, proti celému rodu, ktorý som vyviedol z Egypta. 2 Len vás som si vyvolil zo všetkých čeľadí zeme, preto vás potrestám za všetky vaše viny. 3 Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli? 4 Či zareve lev v lese, ak nemá korisť? Či sa levíča ozve z brlohu, ak nič nechytilo? 5 Či padne vták do siete na zem, ak nieto návnady? Či sa sieť zdvihne zo zeme, ak nič neukoristí? 6 Či zatrúbia v meste na trúbu, že by sa ľud nenaľakal? Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin? 7 Pretože Hospodin, Pán, neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. 8 Lev reve, kto by sa nebál, Hospodin, Pán, hovorí, kto by neprorokoval? 9 Rozhláste v palácoch Asýrie, v palácoch Egypta, a vravte: Zhromaždite sa na vrchy Samárie a všimnite si veľký zhon v nej, útlak uprostred nej. 10 Nevedia správne konať - znie výrok Hospodinov - hromadia násilie a krivdu vo svojich palácoch. 11 Preto - takto vraví Hospodin, Pán - nepriateľ obkľúči krajinu, pozbaví ťa sily a tvoje paláce budú vyplienené. 12 Takto vraví Hospodin: Ako zachraňuje pastier z tlamy leva dve stehná alebo kus ucha, tak budú zachránení Izraelci, ktorí si sedia v Samárii na nádherných lôžkach a na damaskovej pohovke. 13 Čujte a svedčte proti domu Jákobovmu - znie výrok Hospodina, Boha mocností: 14 V deň, keď potrestám Izrael pre jeho priestupky, potrestám ho pre bételské oltáre, rohy oltára budú odťaté a popadajú na zem. 15 A udriem zimným domom o letný dom, takže zaniknú domy zo slonoviny a zmiznú veľké domy - znie výrok Hospodinov.

Am 3, 1-15

Verš 6
Či zatrúbia v meste na trúbu, že by sa ľud nenaľakal? Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin?
Iz 45:7 - Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin, ktorý to všetko robí.
Nár 3:37 - Kto povedal kedy niečo, čo by sa splnilo bez Pánovho príkazu?

Am 3,2 - Izrael dostal viac milosti, väčšia je aj jeho zodpovednosť.

Am 3,3-8 - Prirovnania v týchto veršoch nakopené pôsobia výkladu ťažkosť. Nevedno presne, načo ich prorok uvádza. Najskôr azda na to, aby z ľudskej skúsenosti dokázal, že nič sa nedeje bez príčiny. Aj jeho prorocké vystúpenie má svoju príčinu: Pán mu rozkázal prorokovať. A rozkázal mu to preto, lebo chcel svojmu národu oznámiť – ako vždy robieva –, že mu hrozí trest.

Am 3,9 - Zmysel: Ešte aj pohania by sa zhrozili nad zločinmi Samárie, ktorej občania hromadia násilím nahrabané poklady.

Am 3,12 - Vyslovuje sa u prorokov častá myšlienka, že sa len malé zvyšky národa zachránia. K prirovnaniu pozri pozn. k 1 Sam 17,34 n.

Am 3,14 - Rohy oltára sa pokladali za jeho najdôležitejšiu časť. Keď sa tie zrazia, oltár je znesvätený.

Am 3,15 - Vyčíta sa prepych; pozri už aj verš 12: pohovky a damaškové lôžka.