výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Am 8, 1-14

1 Ily dolgot láttatott velem az Úr Isten: Ímé, egy kosár érett gyümölcs. 2 És mondá: Mit látsz Ámós? És mondám: Egy kosár érett gyümölcsöt. És mondá az Úr nékem: Eljött vége az én népemnek, az Izráelnek; nem bocsátok meg néki többé! 3 Azon a napon jajjá változnak a templomi énekek, így szól az Úr Isten, és temérdek lesz a hulla; szó nélkül hányák mindenüvé. 4 Halljátok meg ezt ti, kik a szegényre törtök, és e föld szegényeinek kipusztítására. 5 Mondván: Mikor múlik el az újhold, hogy gabonát árulhassunk? és a szombat, hogy megnyithassuk a gabonás [házat?] hogy megkisebbítsük a vékát, és megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel csalhassunk?! 6 Hogy megvegyük a szegényeket pénzen, és a szûkölködõt egy öltõ saruért, és eladhassuk a gabona hulladékát?! 7 Megesküdt az Úr a Jákób büszkeségére: Soha el nem felejtem semmi cselekedetöket! 8 Ne rendüljön-é meg e miatt a föld? És ne búsuljon-é annak minden lakosa?! Bizony felindul egészen, mint a folyam, és dagad és apad, mint Égyiptom folyója. 9 És lészen azon a napon, azt mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal. 10 Ünnepeiteket búra változtatom; és minden dalotokat szomorú énekké! Gyászruhát borítok minden derékra, és kopaszságot minden fejre, és olyanná teszem, mint a ki egyetlen fiát siratja; a vége pedig, mint a keserûség napja! 11 Ímé, napok jõnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. 12 És vándorolni fognak tengertõl tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. 13 Azon a napon elepednek a deli szûzek, meg az ifjak is, a szomjúság miatt! 14 A kik Samaria bûnére esküsznek, és ezt mondják: Él a te istened, oh Dán: és él a te útad, oh Beérseba! Bizony elhullanak és nem kelnek fel többé!

Am 8, 1-14

Verš 14
A kik Samaria bûnére esküsznek, és ezt mondják: Él a te istened, oh Dán: és él a te útad, oh Beérseba! Bizony elhullanak és nem kelnek fel többé!
Am 5:5 - És ne keressétek Béth-Elt; Gilgálba se menjetek; Beér-Sebába se menjetek át. Mert Gilgál fogságba megy. Béth-El pedig semmivé lesz.

Verš 5
Mondván: Mikor múlik el az újhold, hogy gabonát árulhassunk? és a szombat, hogy megnyithassuk a gabonás [házat?] hogy megkisebbítsük a vékát, és megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel csalhassunk?!
Oz 12:7 - Kanaánita [õ!] Hamis mértékek vannak kezében; szeret [mást] megcsalni.

Verš 6
Hogy megvegyük a szegényeket pénzen, és a szûkölködõt egy öltõ saruért, és eladhassuk a gabona hulladékát?!
Am 2:6 - Így szól az Úr: Három bûne miatt az Izráelnek, sõt négy miatt, nem fordítom el; mert pénzért adták el az igazat, a szegényt pedig egy öltõ saruért.

Am 8,1-3 - Kôš plný ovocia znamená oberačky. I na Izrael prichádza súd, ktorý sa zvýrazňuje obrazom oberačiek a žatvy, porov. Joel 4,13–14 a Mt 13,39. V Izraeli sa budú ozývať len žalospevy, a potom zavládne mŕtve ticho.

Am 8,5 - Lakomcom sa dlhými vidia sviatok a sobota, keď nebolo slobodno kupčiť. Efa bola sýpková miera (asi 36,44 litrov).

Am 8,6 - Pozri 2,6.

Am 8,7 - Pýcha Jakuba je tu sám Pán; na seba prisahal.

Am 8,8 - Zemetrasenie sa prirovnáva vlneniu sa Nílu.

Am 8,10 - Vrecovina, hrubé vrecovité rúcho, žinenka a plešivá, oholená hlava boli znaky smútku. O smútku za jedináčikom porov. 2 Sam 1,26; Jer 6,26; Zach 12,10.

Am 8,11 - Teraz znevažujú prorokov (porov. 7,10 n.). Príde čas, keď budú túžiť po Božom slove, ale Pán sa viac neozve prostredníctvom svojich prorokov.

Am 8,14 - Hriech Samárie boli zlaté teľce v Beteli a Dane; porov. pozn. k 2,8. – O Bersabe pozri pozn. k 5,5. Arabi podnes prisahajú na púť do Mekky.