výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Am 7, 1-17

1 Такое видение открыл мне Господь Бог: вот, Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. 2 И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: Господи Боже! пощади; как устоит Иаков? он очень мал. 3 И пожалел Господь о том; „не будет сего", сказал Господь. 4 Такое видение открыл мне Господь Бог: вот, Господь Бог произвел для суда огонь, - и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. 5 И сказал я: Господи Боже! останови; как устоит Иаков? он очень мал. 6 И пожалел Господь о том; „и этого не будет", сказал Господь Бог. 7 Такое видение открыл Он мне: вот, Господь стоял наотвесной стене, и в руке у Него свинцовый отвес. 8 И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос? Я ответил: отвес. И Господь сказал: вот, положу отвес среди народа Моего, Израиля; не буду более прощать ему. 9 И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова. 10 И послал Амасия, священник Вефильский, к Иеровоаму, царю Израильскому, сказать: Амос производит возмущение против тебя средидома Израилева; земля не может терпеть всех слов его. 11 Ибо так говорит Амос: „от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей". 12 И сказал Амасия Амосу: провидец! пойди и удались в землю Иудину; там ешь хлеб, и там пророчествуй, 13 а в Вефиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и домцарский. 14 И отвечал Амос и сказал Амасии: я не пророк и не сын пророка; я был пастух и собирал сикоморы. 15 Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: „иди, пророчествуй к народу Моему, Израилю". 16 Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: „не пророчествуй наИзраиля и не произноси слов на дом Исааков". 17 За это, вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей.

Am 7, 1-17

Verš 16
Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: „не пророчествуй наИзраиля и не произноси слов на дом Исааков".
Ez 21:2 - сын человеческий! обрати лице твое к Иерусалиму и произнеси словона святилища, и изреки пророчество на землю Израилеву,

Am 7,1-3 - Mládza rástla po neskorom jarnom daždi. Pohroma kobyliek prichádzala teda v dobe, keď sa na poli všetko zelenalo. Na prosbu proroka Boh v skutočnosti nesplní, čo prorokovi ukázal vo videní. – Čo bola kráľovská kosba, nevieme. Možno, že to bola kosba trávy, ktorú museli odovzdať pre kráľovské maštale.

Am 7,4-6 - Ako píše prorok básnickým zveličovaním, oheň, ktorým Boh hrozí, vysušil aj samo more. Ohromná priepasť je podzemný oceán, ktorý zásoboval vodou pramene. Nevieme, či táto pohroma mala byť suchota a či skutočný, nepriateľským vojskom zapríčinený požiar. – Podiel je zasľúbená zem, ktorá tiež mala padnúť za obeť pohrome, ale na prosbu proroka ani túto hrozbu Pán neuskutočnil.

Am 7,7-9 - Olovnicou – olovom, visiacim na motúze – merajú murári, či je múr rovný. V Amosovom videní múrom je Izrael, o ktorom Boh zistil, že už nie je súci na to, aby stál, preto ho zničí. – Podľa iných tu nie je reč o olovnici, ale o lopatke, ktorou murári nahadzujú na múr omietku. Boh už nebude omietať múr, nebude Izrael chrániť pred nešťastím. Ako vidieť, pri oboch výkladoch je zmysel videnia rovnaký: Izrael dozrel na záhubu. "Neprejdem popri ňom" znamená: nenechám ho bez trestu.

Am 7,14 - O synoch prorokov pozri pozn. k 1 Kr 20,35. – Ovocie poľných fíg, sykomôr, bolo treba nechtom alebo nejakým ostrým predmetom natrhnúť, ináč nedozrelo a ostalo trpké. – Amos odpovedá Amasiášovi, že jeho živobytie nezávisí od toho, či bude prorokovať a či nie, pretože má svoje zamestnanie. Prorokuje len preto, lebo mu to rozkázal Pán.

Am 7,17 - Poškvrnená pôda je pohanská pôda. Amasiáš zomrie v zajatí.