výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Am 7, 1-17

1 Toto mi ukázal Pán Hospodin a hľa, tvoril kobylky na počiatku, keď začala rásť pozdná tráva, a hľa bola to tráva po kráľovom pôkose. 2 A stalo sa, keď požraly bylinu zeme, že som povedal: Pane, Hospodine, odpusti, prosím! Ktože obstojí z Jakoba, lebo je beztak malý. 3 Hospodin ľutoval toho. Nestane sa, riekol Hospodin. 4 Potom mi ukázal Pán Hospodin, a hľa, Pán Hospodin volal pravotiť sa ohňom, a strávil veľkú priepasť a trávil podiel Hospodinov. 5 A povedal som: Pane, Hospodine, prestaň, prosím! Ktože obstojí z Jakoba, lebo je beztak malý. 6 Hospodin ľutoval toho. Nestane sa ani to, riekol Pán Hospodin. 7 Zase mi ukázal, a hľa, Pán stál vedľa múru, postaveného podľa olovnice, a v jeho ruke bola olovnica. 8 A Hospodin mi riekol: Čo vidíš, Ámose? A ja som povedal: Olovnicu. Na to riekol Pán: Hľa, položím olovnicu prostred svojho ľudu Izraela; neprejdem viacej len tak popri ňom. 9 Ale spustnú výšiny Izákove, a svätyne Izraelove budú spustošené, a povstanem na dom Jeroboámov s mečom. 10 Vtedy poslal Amaziáš, kňaz Bét-ela, k Jeroboámovi, izraelskému kráľovi, a povedal: Ámos sa sprisahal proti tebe prostred domu Izraelovho; zem už nemôže zniesť všetky tie jeho slová. 11 Lebo takto hovorí Ámos. Jeroboám zomrie mečom, a Izrael bude istotne prestehovaný so svojej zeme. 12 A Amaziáš povedal Ámosovi: Vidiaci, iď, uteč do zeme Júdovej a jedz tam chlieb a tam prorokuj! 13 Ale v Bét-ele neprorokuj viacej, lebo je on svätyňou kráľovou a je domom kráľovstva. 14 Ale Ámos odpovedal Amaziášovi a riekol: Ja nie som prorok ani nie som synom proroka, ale som pastier kráv a človek, ktorý oberá plané fíky. 15 Ale Hospodin ma vzal zpoza stáda a povedal mi Hospodin: Idi, prorokuj môjmu ľudu Izraelovi. 16 Preto teraz počuj slovo Hospodinovo: Ty hovoríš: Neprorokuj proti Izraelovi a nekvapkaj slovami na dom Izákov. 17 Preto takto hovorí Hospodin: Tvoja žena bude smilniť v meste, a tvoji synovia a tvoje dcéry padnú mečom, tvoja zem bude rozdelená merným lanom, a ty sám zomrieš na nečistej zemi, a Izrael bude istotne prestehovaný so svojej zeme.

Am 7, 1-17

Verš 16
Preto teraz počuj slovo Hospodinovo: Ty hovoríš: Neprorokuj proti Izraelovi a nekvapkaj slovami na dom Izákov.
Ez 21:2 - Synu človeka, obráť svoju tvár proti Jeruzalemu a kvapkaj slovo proti svätyniam a prorokuj proti zemi Izraelovej

Am 7,1-3 - Mládza rástla po neskorom jarnom daždi. Pohroma kobyliek prichádzala teda v dobe, keď sa na poli všetko zelenalo. Na prosbu proroka Boh v skutočnosti nesplní, čo prorokovi ukázal vo videní. – Čo bola kráľovská kosba, nevieme. Možno, že to bola kosba trávy, ktorú museli odovzdať pre kráľovské maštale.

Am 7,4-6 - Ako píše prorok básnickým zveličovaním, oheň, ktorým Boh hrozí, vysušil aj samo more. Ohromná priepasť je podzemný oceán, ktorý zásoboval vodou pramene. Nevieme, či táto pohroma mala byť suchota a či skutočný, nepriateľským vojskom zapríčinený požiar. – Podiel je zasľúbená zem, ktorá tiež mala padnúť za obeť pohrome, ale na prosbu proroka ani túto hrozbu Pán neuskutočnil.

Am 7,7-9 - Olovnicou – olovom, visiacim na motúze – merajú murári, či je múr rovný. V Amosovom videní múrom je Izrael, o ktorom Boh zistil, že už nie je súci na to, aby stál, preto ho zničí. – Podľa iných tu nie je reč o olovnici, ale o lopatke, ktorou murári nahadzujú na múr omietku. Boh už nebude omietať múr, nebude Izrael chrániť pred nešťastím. Ako vidieť, pri oboch výkladoch je zmysel videnia rovnaký: Izrael dozrel na záhubu. "Neprejdem popri ňom" znamená: nenechám ho bez trestu.

Am 7,14 - O synoch prorokov pozri pozn. k 1 Kr 20,35. – Ovocie poľných fíg, sykomôr, bolo treba nechtom alebo nejakým ostrým predmetom natrhnúť, ináč nedozrelo a ostalo trpké. – Amos odpovedá Amasiášovi, že jeho živobytie nezávisí od toho, či bude prorokovať a či nie, pretože má svoje zamestnanie. Prorokuje len preto, lebo mu to rozkázal Pán.

Am 7,17 - Poškvrnená pôda je pohanská pôda. Amasiáš zomrie v zajatí.