výhody registrácie

Kniha proroka Amosa

Biblia - Sväté písmo

(ELB - Nemecký - Elberfelder)

Am 7, 1-17

1 Also ließ mich der Herr, Jehova, sehen: Siehe, er bildete Heuschrecken im Anfang des Spätgraswuchses; und siehe, es war das Spätgras nach dem Königsmähen. 2 Und es geschah, als sie das Kraut der Erde ganz abgefressen hatten, da sprach ich: Herr, Jehova, vergib doch! Wie sollte Jakob bestehen? Denn es ist klein. 3 Jehova ließ sich dieses gereuen: es soll nicht geschehen, sprach Jehova. 4 Also ließ mich der Herr, Jehova, sehen: Siehe, der Herr, Jehova rief, um mit Feuer zu richten; und es fraß die große Flut und fraß das Erbteil. 5 Da sprach ich: Herr, Jehova, laß doch ab! Wie sollte Jakob bestehen? Denn es ist klein. 6 Jehova ließ sich dieses gereuen: auch das soll nicht geschehen, sprach der Herr, Jehova. 7 Also ließ er mich sehen: Siehe, der Herr stand auf einer senkrechten Mauer, und ein Senkblei war in seiner Hand. 8 Und Jehova sprach zu mir: Was siehst du, Amos? Und ich sprach: Ein Senkblei. Und der Herr sprach: Siehe, ich lege ein Senkblei an mein Volk Israel, in seiner Mitte; ich werde fortan nicht mehr schonend an ihm vorübergehen. 9 Und die Höhen Isaaks werden verwüstet und die Heiligtümer Israels zerstört werden, und ich werde mit dem Schwerte wider das Haus Jerobeams aufstehen. 10 Da sandte Amazja, der Priester von Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen: Amos hat eine Verschwörung wider dich angestiftet inmitten des Hauses Israel; das Land wird alle seine Worte nicht zu ertragen vermögen; 11 denn so spricht Amos: Jerobeam wird durchs Schwert sterben, und Israel wird gewißlich aus seinem Lande weggeführt werden. 12 Und Amazja sprach zu Amos: Seher, geh, entfliehe in das Land Juda; und iß dort dein Brot, und dort magst du weissagen. 13 Aber in Bethel sollst du fortan nicht mehr weissagen; denn dies ist ein Heiligtum des Königs, und dies ein königlicher Wohnsitz. 14 Und Amos antwortete und sprach zu Amazja: Ich war kein Prophet und war kein Prophetensohn, sondern ich war ein Viehhirt und las Maulbeerfeigen. 15 Und Jehova nahm mich hinter dem Kleinvieh weg, und Jehova sprach zu mir: Gehe hin, weissage meinem Volke Israel. - 16 Und nun höre das Wort Jehovas: Du sprichst: Du sollst nicht weissagen über Israel und sollst nicht reden über das Haus Isaak. 17 Darum spricht Jehova also: Dein Weib wird zur Hure werden in der Stadt, und deine Söhne und deine Töchter werden durchs Schwert fallen, und dein Land wird verteilt werden mit der Meßschnur, und du selbst wirst in einem unreinen Lande sterben; und Israel wird gewißlich aus seinem Lande weggeführt werden.

Am 7, 1-17

Verš 16
Und nun höre das Wort Jehovas: Du sprichst: Du sollst nicht weissagen über Israel und sollst nicht reden über das Haus Isaak.
Ez 21:2 - (H21:7) Menschensohn, richte dein Angesicht gegen Jerusalem und rede über die Heiligtümer, und weissage über das Land Israel;

Am 7,1-3 - Mládza rástla po neskorom jarnom daždi. Pohroma kobyliek prichádzala teda v dobe, keď sa na poli všetko zelenalo. Na prosbu proroka Boh v skutočnosti nesplní, čo prorokovi ukázal vo videní. – Čo bola kráľovská kosba, nevieme. Možno, že to bola kosba trávy, ktorú museli odovzdať pre kráľovské maštale.

Am 7,4-6 - Ako píše prorok básnickým zveličovaním, oheň, ktorým Boh hrozí, vysušil aj samo more. Ohromná priepasť je podzemný oceán, ktorý zásoboval vodou pramene. Nevieme, či táto pohroma mala byť suchota a či skutočný, nepriateľským vojskom zapríčinený požiar. – Podiel je zasľúbená zem, ktorá tiež mala padnúť za obeť pohrome, ale na prosbu proroka ani túto hrozbu Pán neuskutočnil.

Am 7,7-9 - Olovnicou – olovom, visiacim na motúze – merajú murári, či je múr rovný. V Amosovom videní múrom je Izrael, o ktorom Boh zistil, že už nie je súci na to, aby stál, preto ho zničí. – Podľa iných tu nie je reč o olovnici, ale o lopatke, ktorou murári nahadzujú na múr omietku. Boh už nebude omietať múr, nebude Izrael chrániť pred nešťastím. Ako vidieť, pri oboch výkladoch je zmysel videnia rovnaký: Izrael dozrel na záhubu. "Neprejdem popri ňom" znamená: nenechám ho bez trestu.

Am 7,14 - O synoch prorokov pozri pozn. k 1 Kr 20,35. – Ovocie poľných fíg, sykomôr, bolo treba nechtom alebo nejakým ostrým predmetom natrhnúť, ináč nedozrelo a ostalo trpké. – Amos odpovedá Amasiášovi, že jeho živobytie nezávisí od toho, či bude prorokovať a či nie, pretože má svoje zamestnanie. Prorokuje len preto, lebo mu to rozkázal Pán.

Am 7,17 - Poškvrnená pôda je pohanská pôda. Amasiáš zomrie v zajatí.