výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Krn 20, 1-8

1 O rok neskôr, v čase, keď králi vychádzajú do boja, vyviedol Jóáb celé vojsko a spustošil krajinu Ammóncov. Pritiahol a obkľúčil Rabbu, kým Dávid zostal v Jeruzaleme. Potom Jóáb dobyl Rabbu a zbúral ju. 2 Sňal z hlavy ich kráľa korunu a odhadol jej váhu na talent zlata. Bol v nej drahokam, ktorý sa dostal na hlavu Dávidovu. Z mesta odniesol veľmi veľkú korisť. 3 Ľud, ktorý bol v ňom, vyviedol von a zamestnal ho pri pílach, železných čakanoch a pri sekerách. Dávid tak urobil všetkým ammónskym mestám. Potom sa vrátil so všetkým ľudom do Jeruzalema. 4 Potom zase vypukla vojna s Filištíncami pri Gezere. Vtedy zabil Sibbechaj Chúšsky jedného z obrov, a tak boli Filištínci pokorení. 5 Aj ďalšia vojna bola s Filištíncami a Elchánán, syn Jáírov, zabil Lachmího, brata Gatského Goliáša, ktorý mal násadu na kopiju ako tkáčsky návoj. 6 Keď bola vojna opäť v Gate, bol tam muž vysokej postavy, ktorý mal po šesť, spolu dvadsaťštyri prstov; i ten pochádzal z obrov. 7 Keď však potupoval Izrael, zabil ho Jonatán, syn Šimeu, brata Dávidovho. 8 Títo pochádzali z obrov v Gate. Padli však rukou Dávida, alebo rukou jeho sluhov.

1Krn 20, 1-8

Verš 3
Ľud, ktorý bol v ňom, vyviedol von a zamestnal ho pri pílach, železných čakanoch a pri sekerách. Dávid tak urobil všetkým ammónskym mestám. Potom sa vrátil so všetkým ľudom do Jeruzalema.
2Sam 12:31 - Ľud, ktorý bol v ňom, určil k pílam, železným čakanom a železným sekerám, a dal druhým nútenú prácu v tehelni. Takto naložil so všetkými mestami Ammóncov. Potom sa Dávid so všetkým ľudom vrátil do Jeruzalema.

1Krn 20,1-3 - Porov. 2 Sam 12,30 n. O období, keď sa vychádzalo do boja, pozri 2 Sam 11,1.

1Krn 20,2 - LXX a Vulg číta ináč. Pozri k tomu pozn. k 2 Sam 12,30.

1Krn 20,4-8 - Porov. 2 Sam 21,18–22.