Hľadaný výraz: Nm 27,18-19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Pán odpovedal Mojžišovi: „Vezmi Nunovho syna Jozueho, muža, v ktorom je duch, vlož na neho svoju ruku 19 a potom ho postav pred kňaza Eleazara a pred celú pospolitosť a ustanov ho za vodcu pred očami celého ľudu!

1

mail   print   facebook   twitter