Hľadaný výraz: 2Kr 14,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 A júdskeho kráľa Amasiáša, syna Ochoziášovho syna Joasa, chytil kráľ Izraela Joas v Betsamese. Zaviedol ho do Jeruzalema a zrúcal v Jeruzaleme múr od Efraimskej brány až po bránu Rožnú, štyristo lakťov.

1

mail   print   facebook   twitter