výhody registrácie

Kniha Genezis - 1. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gn 34, 1-31

1 Raz vyšla dcéra Dína, ktorú Jákobovi porodila Lea, aby sa pozrela na dcéry toho kraja. 2 Keď ju videl Šekem, syn Chivvija Chamóra, kniežaťa toho kraja, uniesol ju, ležal s ňou a zneuctil ju. 3 Potom však celou dušou prilipol k Jákobovej dcére Díne, zaľúbil sa do nej a chcel si získať jej srdce. 4 Potom Šekem požiadal svojho otca Chamóra: Vezmi mi to dievča za ženu! 5 Jákob sa dopočul, že zneuctil jeho dcéru Dínu. Mlčal však o tom, kým sa jeho synovia nevrátili z poľa od stáda. 6 Šekemov otec Chamór odišiel k Jákobovi, aby sa s ním pozhováral. 7 Keď sa Jákobovi synovia vrátili z poľa a dopočuli sa, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili a rozhnevali. Spáchal totiž v Izraeli nehanebnosť tým, že poškvrnil Jákobovu dcéru. 8 Chamór im však povedal: Môj syn Šekem sa celou dušou zaľúbil do vašej dcéry. Dajte mu ju teda za ženu. 9 Spriaznime naše rodiny: vy nám dáte svoje dcéry a vy si vezmete naše dcéry. 10 Bývajte s nami a krajina vám bude otvorená; zostaňte, voľne sa pohybujte a usaďte sa tu. 11 Potom Šekem povedal jej otcovi a jej bratom: Kiežby som získal vašu priazeň. Dám vám, čo budete žiadať. 12 Určite si akékoľvek veno i dar a dám vám, čo budete žiadať, len mi to dievča dajte za ženu. 13 Jákobovi synovia pre zneuctenie ich sestry Díny ľstivo odpovedali Šekemovi a jeho otcovi Chamórovi: 14 To nemôžeme urobiť, aby sme svoju sestru dali neobrezanému mužovi, lebo by to bola pre nás hanba. 15 Súhlasili by sme s vami, keby ste boli ako my, keby sa každý váš muž dal obrezať. 16 Potom vám budeme dávať naše dcéry a my si budeme brať vaše dcéry. Budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. 17 Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, dcéru si vezmeme a odídeme. 18 Ich návrh sa Chamórovi a jeho synovi Šekemovi páčil. 19 Mladík neváhal urobiť to, lebo Jákobovu dcéru si obľúbil. On bol v celom otcovom dome najváženejší. 20 Chamór a jeho syn Šekem odišli k bráne svojho mesta a prehovorili k miestnym mužom: 21 Títo muži sa pokojne správajú voči nám, nech sa teda usadia v krajine, nech sa v nej voľne pohybujú, veď je dosť široká a priestranná pre nich. My si budeme brať ich dcéry za ženy a svoje dcéry budeme dávať im. 22 Tí muži chcú zostať medzi nami iba vtedy, ak sa dá každý náš muž obrezať, ako sú obrezaní oni, aby z nás bol jeden ľud. 23 Nebudú azda ich stáda, majetok i všetok dobytok naše? Len privoľme a budú bývať s nami. 24 Všetci muži, čo vychádzali bránou svojho mesta, poslúchli Chamóra i jeho syna Šekema a dali sa obrezať. 25 Na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja Jákobovi synovia a Dínini bratia, totiž Šimeón a Lévi, vzali meče, nebadane vošli do mesta a pobili všetkých mužov. 26 Ostrým mečom zabili aj Chamóra a jeho syna Šekema, vzali Dínu zo Šekemovho domu a odišli. 27 Jákobovi synovia sa potom vrhli na prebodnutých a za zhanobenie svojej sestry vyplienili mesto. 28 Pobrali ovce, hovädzí dobytok, osly a všetko, čo bolo v meste i na poli. 29 Odvliekli všetko ich imanie, všetky ženy i deti a vyrabovali všetko, čo bolo v domoch. 30 Potom Jákob povedal Šimeónovi a Lévimu: Uvrhli ste ma do nešťastia, lebo teraz ma Kanaánčania a Perizzeji, obyvatelia tejto krajiny, znenávidia. Mám len málo mužov; ak sa spoja proti mne, porazia ma a zničia mňa i môj dom. 31 Oni však povedali: Smel azda s našou sestrou zaobchádzať ako s pobehlicou?

Gn 34, 1-31

Verš 1
Raz vyšla dcéra Dína, ktorú Jákobovi porodila Lea, aby sa pozrela na dcéry toho kraja.
Gn 30:21 - Potom porodila dcéru a dala jej meno Dína.

Verš 14
To nemôžeme urobiť, aby sme svoju sestru dali neobrezanému mužovi, lebo by to bola pre nás hanba.
Gn 17:12 - Z pokolenia na pokolenie budete na ôsmy deň po narodení obrezávať každého chlapca, či sa narodil v dome, alebo je kúpený za peniaze od cudzinca, teda nepochádza z tvojho potomstva.

Verš 25
Na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja Jákobovi synovia a Dínini bratia, totiž Šimeón a Lévi, vzali meče, nebadane vošli do mesta a pobili všetkých mužov.
Gn 49:6 - Nech moja duša nevkročí do ich kruhu, nech sa moja sláva nespája s ich spoločenstvom, lebo v hneve povraždili mužov a v svojej roztopašnosti ochromili býky.

Gn 34,1-31 - Znásilnenie ženy je ešte aj dnes u beduínov zločin rovný vražde a vyžaduje krvnú pomstu. Ohavná na čine Jakubových synov nebola krvná pomsta, ale spôsob krvnej pomsty. Po úspešných jednaniach o odčinení krivdy, pri ktorých sa zriekli krvnej pomsty.

Gn 34,24 - "Všetci, ktorí prišli k bráne" – čiže bojaschopní muži.