Hľadaný výraz: Nm 21,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Ale Izrael ho bil ostrím meča a zaujal jeho krajinu od Arnonu až po Jabok, až po územie Amonitov. Amonskou hranicou bol Jezer.

1

mail   print   facebook   twitter