Hľadaný výraz: Jdt 16,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Po tých dňoch sa vrátil každý na svoje dedičstvo. Aj Judita odišla do Betulie a zostala na svojom majetku. Dokiaľ žila, bola slávna po celej krajine.

1

mail   print   facebook   twitter