Hľadaný výraz: 2Tim 4,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Tychika som poslal do Efezu.

1

mail   print   facebook   twitter