Hľadaný výraz: 2Krn 3,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Dĺžka krídel cherubov bola dvadsať lakťov. Jedno krídlo bolo päť lakťov a dotýkalo sa steny domu, druhé krídlo, tiež päť lakťov dlhé, dotýkalo sa krídla druhého cheruba.

1

mail   print   facebook   twitter