výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Moj 40, 1-23

1 Po týchto udalostiach sa pohárnik a pekár egyptského kráľa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému kráľovi. 2 I rozhneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného pohárnika a na hlavného pekára, 3 a dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže do žalára, na miesto, kde bol uväznený Jozef. 4 Veliteľ telesnej stráže im určil Jozefa na posluhovanie; boli vo väzení dlhší čas. 5 Jednej noci mali obaja sen, každý svoj vlastný sen; každý - pohárnik i pekár egyptského kráľa, ktorí boli väznení v žalári - mal sen iného významu. 6 Keď ráno Jozef vošiel k nim, videl, že sú smutní. 7 Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním vo väzení v dome jeho pána: Prečo dnes tak zle vyzeráte? 8 Oni mu odpovedali: Mali sme sen, a nemáme nikoho, kto by nám ho vyložil. On im však povedal: Výklady snov patria Bohu! Len mi ich rozpovedzte! 9 Vtedy hlavný pohárnik vyrozprával Jozefovi svoj sen takto: Vo sne som videl pred sebou vinič, 10 na viniči boli tri výhonky; keď vypučal, zakvitol a jeho strapce priniesli zrelé hrozná. 11 Ja som mal v ruke faraónov pohár, vytlačil som ich do faraónovho pohára a podal som pohár faraónovi do ruky. 12 Nato mu povedal Jozef: Toto je jeho výklad: Tri výhonky sú tri dni. 13 O tri dni ti faraón povýši hlavu, dosadí ťa späť do tvojho úradu a budeš podávať pohár faraónovi do ruky tak ako predtým, keď si býval jeho pohárnikom. 14 Ale rozpomeň sa na mňa, keď sa ti dobre povedie, a preukáž mi láskavosť: spomeň ma pred faraónom a pomôž mi vyjsť z tohto domu. 15 Lebo z krajiny Hebrejcov ma ukradli, a ani tu som neurobil nič, za čo by ma mali uvrhnúť do temnice. 16 Keď hlavný pekár videl, že dobre vyložil sen, povedal Jozefovi: Aj ja som mal sen: na hlave som mal tri koše bieleho pečiva; 17 vo vrchnom bolo rozličné pečivo pre faraóna a vtáci ho vyjedali z koša sponad mojej hlavy. 18 Nato Jozef odpovedal: Toto je jeho výklad: Tri koše sú tri dni. 19 Po troch dňoch ti faraón povýši hlavu a obesí ťa na kôl, takže ti vtáci budú obžierať telo. 20 Na tretí deň, v deň vlastných narodenín, faraón pripravil hody všetkým svojim služobníkom a povýšil hlavného pohárnika a hlavného pekára za prítomnosti svojich služobníkov. 21 A znovu dosadil hlavného pohárnika do úradu pohárnika, ten mohol podávať faraónovi pohár do ruky, 22 hlavného pekára však dal obesiť, ako im to Jozef vyložil. 23 Hlavný pohárnik si však na Jozefa nespomenul, zabudol na neho.

1Moj 40, 1-23

Gn 40,5-8 - Ako v Babylonsku, tak aj v Egypte sa verilo, že zo snov možno predpovedať budúcnosť človeka.