výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Za 13, 1-9

1 V ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a pre obyvateľov Jeruzalema na očistu z hriechu a nečistoty. 2 V ten deň — znie výrok Hospodina zástupov — vyhubím z krajiny meno modiel a nebudú na ne viac spomínať. Aj prorokov a ducha nečistoty odstránim z krajiny. 3 Ak bude ešte niekto prorokovať, jeho otec a matka, ktorí ho zrodili, mu povedia: Neostaneš nažive, lebo si v mene Hospodina hovoril lož. Prebodne ho otec i matka, ktorí ho zrodili, pretože prorokoval. 4 V ten deň sa zahanbia proroci, každý za svoje videnie, keď budú prorokovať, a neoblečú si srstený plášť na oklamanie druhých. 5 Každý povie: Ja nie som prorok, som len človek, čo obrába pôdu, veď pôdu vlastním už od mlada. 6 Ak sa ho niekto spýta: Čo sú to za rany na tvojej hrudi?, odpovie: Tie som utŕžil v dome mojich priateľov. 7 Meč, povstaň proti môjmu pastierovi a proti mužovi, čo mi je blízky — znie výrok Hospodina zástupov. Udri pastiera a stádo sa rozpŕchne! K maličkým však obrátim svoju ruku. 8 Z celej krajiny — znie výrok Hospodina — dve tretiny zomrú, zahynú, ale tretina z nej zostane. 9 Tú tretinu prevediem cez oheň a pretavím ich, ako sa taví striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno, ja ich vypočujem. Poviem: To je môj ľud, a on povie: Hospodin je môj Boh.

Za 13, 1-9

Verš 9
Tú tretinu prevediem cez oheň a pretavím ich, ako sa taví striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno, ja ich vypočujem. Poviem: To je môj ľud, a on povie: Hospodin je môj Boh.
1Pt 1:6 - Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok,
Ž 50:15 - Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.
Ž 91:15 - Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim.
Ž 144:15 - Blahoslavený ľud, ktorému sa takto vodí, blahoslavený ľud, ktorého Bohom je Hospodin!
Jn 20:28 - Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj!

Verš 7
Meč, povstaň proti môjmu pastierovi a proti mužovi, čo mi je blízky — znie výrok Hospodina zástupov. Udri pastiera a stádo sa rozpŕchne! K maličkým však obrátim svoju ruku.
Mt 26:31 - Vtedy im Ježiš povedal: Vy všetci sa tejto noci nado mnou pohoršíte, lebo je napísané: Budem biť pastieraa ovce stáda sa rozpŕchnu.
Mk 14:27 - Vtedy im Ježiš povedal: Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Udriem pastieraa ovce sa rozpŕchnu.

Zach 13,1 - Posvätné očisťovania v Starom zákone prevádzali sa kropením vodou (Nm 8,7; 19,9; Ž 51,9). Podobné proroctvá pozri Ez 36,25; Joel 3,18. Predpovedá sa, že po Mesiášovej smrti bude vždy možno obsiahnuť odpustenie hriechov.

Zach 13,2 - Zo súvisu vidno, že môže byť reč len o falošných prorokoch.

Zach 13,3 - Porov. Dt 13,6; 18,20.

Zach 13,4 - Srstený plášť nosili proroci (2 Kr 1,8; Mt 3,4). Falošní proroci mesiášskych čias nebudú ho nosiť, lebo budú chcieť zatajiť svoje bezbožné zamestnanie. Taký prorok radšej povie, že je od mladi otrokom a robí na poli svojho pána.

Zach 13,6 - Proroci modiel si pri obetách spôsobovali rany; porov. 1 Kr 18,28; Jer 16,6; 48,37. Po takýchto, hoci zacelených ranách, bolo poznať falošného proroka. V nových časoch však títo odtaja, ako sa dostali k ranám, a zase si pomôžu lžou. - Podľa iných sa falošní proroci tiež obrátia, priznajú sa, že rany dostali vo svätyniach modiel, ktoré sa v Písme často volajú milovníkmi Izraela; porov. Jer 22,20.22; Ez 16,33.36; Oz 2,4. - Medzi rukami, rozumej na prsiach.

Zach 13,7 - Hoci je pastier Mesiáš Pánovi veľmi blízky, podľahne smrti. Boh potom bude trestať stádo, ľud, ktorý smrť pastiera zavinil. Spasiteľ sa odvoláva na slová tohto verša, keď predpovedá, že sa apoštoli rozpŕchnu pri jeho umučení (Mt 26,31).

Zach 13,8 - Ale rozpŕchne sa aj celý národ, len malá čiastka dosiahne spásy, a to tí, čo vytrvajú v ohni utrpenia. Porov. Iz 6,13; Ex 5,2.