výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Za 4, 1-14

1 Potom sa vrátil anjel, čo so mnou hovoril, a zobudil ma ako človeka, ktorého budia zo sna. 2 Spýtal sa ma: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím svietnik celý zo zlata s nádobkou navrchu. Je na ňom sedem lámp a sedem lievikov pre lampy hore. 3 Pri ňom sú dve olivy, jedna napravo od nádobky a druhá naľavo. 4 Opýtal som sa a povedal som anjelovi, čo so mnou hovoril: Čo je to, pán môj? 5 Anjel, čo so mnou hovoril, mi odpovedal: Nevieš, čo to znamená? Povedal som: Nie, pán môj. 6 Odvetil mi: To je Hospodinovo slovo Zerubbábelovi: Nie silou ani mocou, ale mojím duchom! — znie výrok Hospodina zástupov. 7 Kto si ty, veľký vrch? Pred Zerubbábelom budeš rovinou! On vynesie hlavný kameň za pokriku: Milosť, milosť pre neho! 8 Potom mi zaznelo slovo Hospodina: 9 Zerubbábelove ruky založili tento dom, jeho ruky ho dokončia a spoznáš, že ma k vám poslal Hospodin zástupov. 10 Kto pohŕda dňom malých začiatkov? Zaradujú sa, keď uvidia v Zerubbábelovej ruke kameň a olovnicu. Tých sedem, to sú Hospodinove oči, čo prechádzajú celou zemou. 11 Nato som sa spýtal: Čo znamenajú tie dve olivy napravo a naľavo od svietnika? 12 Druhýkrát som sa ozval a spýtal som sa ho: Čo znamenajú dve olivové ratolesti, čo vyprázdňujú zo seba zlato dvoma zlatými rúrkami? 13 Odpovedal mi: Nevieš, čo je to? Povedal som: Nie, pán môj. 14 Nato povedal: To sú dvaja synovia pomazaní olejom, čo stoja pred Pánom celej zeme.

Za 4, 1-14

Zach 4,6 - Celé videnie malo byť upozornením pre Zorobábela, aby sa pri svojich úlohách, najmä pri stavbe chrámu, neopieral o pozemské prostriedky, ale o Pána.

Zach 4,7 - Keď sa bude Zorobábel správať podľa príkazu, daného v predošlom verši, môžu sa mu stavať do cesty prekážky ako vrch, Pán ich odstráni a Zorobábel bude môcť na chrám položiť aj posledný, záhlavný kameň, pričom ľud bude radostne volať na slávu.

Zach 4,9 - Koniec verša porov. s 2,13.15.

Zach 4,10 - "Deň malých vecí" je deň, keď sa len začínala stavba chrámu. Aj tí, čo teraz pochybujú, budú sa tešiť, keď budú vidieť, že Zorobábel dostavuje Pánov dom. - O Božích očiach pozri pozn. k 3,9 a 4,2-3.

Zach 4,12 - Olej sa tu pre svoju farbu volá zlatom.

Zach 4,13 - Synovia oleja sú olejom pomazaní Boží mužovia, Jozue a Zorobábel. - V predošlom videní, hl. 3, dostáva povzbudenie veľkňaz Jozue, v tomto zasa knieža Zorobábel.