výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Za 4, 1-13

1 Potom ma anjel, ktorý vo mne hovoril, zasa zobudil ako človeka, ktorého zobudia zo sna. 2 I spýtal sa ma: „Čo vidíš?“ Odpovedal som: „Vidím svietnik celý zo zlata; na hlavici má nádrž; je na ňom sedem lámp a lampy, ktoré sú na hlavici, majú sedem lievikov. 3 Pri ňom sú dve olivy, jedna napravo od nádrže a druhá naľavo.“ 4 Ozval som sa a povedal som anjelovi, ktorý vo mne hovoril: „Čo je toto, môj pane?“ 5 Anjel, ktorý vo mne hovoril, odpovedal mi: „Nevieš, čo je to?“ Povedal som: „Nie, môj pane.“ 6 Odvetil mi: „To je Pánovo slovo Zorobábelovi: Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom! - hovorí Pán zástupov. 7 Kto si ty, veľký vrch? Pred Zorobábelom (si) rovina! A vyvedie záhlavný kameň s výkrikmi: »Sláva, sláva mu!«“ 8 A Pán prehovoril ku mne takto: 9 „Zorobábelove ruky založili tento dom a jeho ruky ho dokončia, i budeš vedieť, že ma k vám poslal Pán zástupov. 10 Lebo tí, čo opovrhujú dňom malých vecí, budú sa radovať, keď uvidia v Zorobábelovej ruke kameň a olovnicu. - Tých sedem, to sú Pánove oči, ktoré obchádzajú celú zem.“ 11 Ozval som sa a riekol som mu: „Čo sú tie dve olivy napravo a naľavo od svietnika?“ 12 Opäť som sa ozval a spýtal som sa ho: „Čo sú dve olivové ratolesti, ktoré dvoma zlatými rúrkami vyprázdňujú zo seba zlato?“ Odvetil mi toto: „Nevieš, čo je to?“ Riekol som: „Nie, môj pane.“ 13 I riekol: „To sú dvaja synovia oleja, ktorí stoja pred Pánom celej zeme.“

Za 4, 1-13

Zach 4,6 - Celé videnie malo byť upozornením pre Zorobábela, aby sa pri svojich úlohách, najmä pri stavbe chrámu, neopieral o pozemské prostriedky, ale o Pána.

Zach 4,7 - Keď sa bude Zorobábel správať podľa príkazu, daného v predošlom verši, môžu sa mu stavať do cesty prekážky ako vrch, Pán ich odstráni a Zorobábel bude môcť na chrám položiť aj posledný, záhlavný kameň, pričom ľud bude radostne volať na slávu.

Zach 4,9 - Koniec verša porov. s 2,13.15.

Zach 4,10 - "Deň malých vecí" je deň, keď sa len začínala stavba chrámu. Aj tí, čo teraz pochybujú, budú sa tešiť, keď budú vidieť, že Zorobábel dostavuje Pánov dom. - O Božích očiach pozri pozn. k 3,9 a 4,2-3.

Zach 4,12 - Olej sa tu pre svoju farbu volá zlatom.

Zach 4,13 - Synovia oleja sú olejom pomazaní Boží mužovia, Jozue a Zorobábel. - V predošlom videní, hl. 3, dostáva povzbudenie veľkňaz Jozue, v tomto zasa knieža Zorobábel.