výhody registrácie

2. kniha kráľov

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Kr 9, 1-37

1 Prorok Elizeus si zavolal jedného z prorockých žiakov a povedal mu: Opáš si bedrá, vezmi si so sebou túto nádobu s olejom a choď do Rámot-Gileádu. 2 Keď ta prídeš, vyhľadaj Jehua, syna Jóšafata, syna Nimšiho. Pôjdeš a vyvoláš ho spomedzi jeho bratov a odvedieš ho do osobitnej miestnosti. 3 Potom vezmeš nádobu, vyleješ mu olej na hlavu a vyhlásiš: Takto vraví Hospodin: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Otvoríš dvere a bez meškania ujdeš. 4 Tak šiel ten sluha, sluha to prorokov do Rámot-Gileádu. 5 Keď prišiel, velitelia vojska práve zasadali. Ohlásil sa: Veliteľ, mám pre teba odkaz. Jehu sa spýtal: Pre koho z nás? Povedal: Pre teba veliteľ! 6 Vstal teda a keď vošiel dnu, vylial mu na hlavu olej a povedal: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom, Hospodinovým ľudom. 7 Vyhladíš dom Achába, svojho pána odvetou za preliatu krv mojich služobníkov prorokov a za preliatu krv všetkých služobníkov Hospodina skrze Ízebel. 8 Zahynie celý Achábov dom. Vyhladím Achábovi všetko mužského rodu: otrokov i zajatých v Izraeli. 9 S Achábovým domom naložím ako s domom Nebatovho syna Járobeáma a ako s domom Achijovho syna Bašu. 10 Ízebel zožerú psy na jezreelskom poli a nebude ju mať kto pochovať. Nato otvoril dvere a ušiel. 11 Keď sa Jehu odobral k služobníkom svojho pána, ktosi poznamenal: Prihodilo sa niečo? Prečo prišiel za tebou ten pomätenec? Povedal im: Sami viete, že aký človek, taká reč. 12 Oni však na to: To nie je tak! Nože nám to prezraď! Povedal im, ako to skutočne bolo. Povedal mi: Takto vraví Hospodin. Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. 13 Každý vzal hneď svoje šaty a podložil mu ich pod nohy na schody. Zatrúbili na roh a rozhlasovali: Jehu sa stal kráľom. 14 Tak zosnoval Jehu, syn Jóšafata, syna Nimšiho sprisahanie proti Jóramovi. Jóram vtedy spolu s celým Izraelom bránil Rámot-Gileád proti sýrskemu kráľovi Chazaelovi. 15 Kráľ Jóram sa uchýlil do Jezreelu, aby sa tam hojil z rán, ktoré mu zasadili Sýrčania, keď bojoval proti ich kráľovi Chazaelovi. Jehu vyhlásil: Ak s tým súhlasíte, nikto nesmie odísť z mesta a podať správu do Jezreelu. 16 Potom Jehu vysadol do bojového voza a odišiel do Jezreelu, lebo tam ležal Jóram. I Achazja, judský kráľ, prišiel navštíviť Jórama. 17 Strážny, čo stál na veži v Jezreeli, spozoroval blížiaci sa Jehuov oddiel a hlásil: Vidím nejaký oddiel. Jóram prikázal: Treba vziať jazdca, vyslať ho naproti nim a spýtať sa, či sa niečo neprihodilo. 18 Keď jazdec odišiel oproti nim, povedal: Kráľ sa spytuje, či je všetko v poriadku. Jehu však odvetil: Čo ťa do toho! Zaraď sa za mňa. Strážny hlásil ďalej: Posol prišiel až k nim, ale sa nevracia. 19 Nato vyslal druhého jazdca. Ten prišiel k nim a povedal: Kráľ sa pýta, či je všetko v poriadku. Jehu však odvetil: Čo ťa do toho! Zaraď sa za mňa. 20 Strážny hlásil znovu: Prišiel až k nim, ale sa nevracia. Spôsob jazdy sa ponáša na Nimšiho syna Jehua, lebo sa rúti bláznivo. 21 Jóram prikázal zapriahnuť. Zapriahol si voz a tak vyrazil izraelský kráľ Jóram i judský kráľ Achazja, každý na svojom voze. Vyrazili oproti Jehuovi, s ktorým sa stretli na pozemku jezreelského Nábota. 22 Keď uzrel Jóram Jehua, spýtal sa: Prihodilo sa niečo, Jehu? Ten však odvetil: Akoby nie! Stále sa tu páchajú modlárske hanebnosti tvojej matky Ízebel i mnohé jej čary. 23 Jóram sa zvrtol a ušiel. Achazju varoval: Achazja, zrada! 24 Jehu však natiahol luk a zasiahol Jórama medzi plecia. Šíp mu prenikol srdce a on sa na voze zrútil. 25 Svojmu pomocníkovi Bidkárovi prikázal: Vezmi ho a odprac na pozemok jezreelského Nábota. Spomeň si: Keď sme spolu jazdili na jednom voze za jeho otcom Achábom, vyniesol nad ním Hospodin tento výrok: 26 Zreteľne som videl prednedávnom vyliatu krv Nábota a jeho synov — znie výrok Hospodina. Preto ti odplatím na tomto pozemku — znie výrok Hospodina. Vezmi ho a odprac na ten pozemok podľa Hospodinovho slova. 27 Keď to videl judský kráľ Achazja, uháňal smerom k Bét-Hagganu. Jehu ho však prenasledoval a prikázal: Aj toho zabite! Zasiahli ho vo voze na svahu Gúr pri Jibleáme. Stihol ujsť do Megidda, kde skonal. 28 Jeho služobníci ho previezli do Jeruzalema a pochovali v meste Dávidovom do hrobky k jeho otcom. 29 Achazja sa stal kráľom judským v jedenástom roku vlády Jórama, syna Achábovho. 30 Keď prichádzal Jehu do Jezreelu, Ízebel sa o tom dozvedela. Nalíčila si oči, upravila si účes a vyzerala z okna. 31 Keď Jehu vchádzal do brány zvolala: Vitaj, Zimri, vrah svojho pána! 32 Jehu vzhliadol k oknu a spýtal sa: Kto je so mnou, kto? Niekoľkí dvorania naňho pozreli. 33 Prikázal: Zhoďte ju! Zhodili ju. Svojou krvou skropila stenu i kone, ktoré ju udupali. 34 Potom vošiel dnu, najedol sa a napil. Povedal: Postarajte sa o túto prekliatu ženu a pochovajte ju, bola totiž kráľovskou dcérou. 35 Keď ju šli pochovať, našli z nej už len lebku, nohy a ruky. 36 Vrátili sa a oznámili mu to. Povedal: Je to Hospodinovo slovo, vyrieknuté jeho služobníkom, tišbejským Eliášom. Na jezreelskom poli budú žrať psy Ízebelino telo. 37 Mŕtve telo Ízebel bude ako hnoj na poli, na pozemku jezreelskom, takže už nikto nepovie: Toto je Ízebel.

2Kr 9, 1-37

Verš 1
Prorok Elizeus si zavolal jedného z prorockých žiakov a povedal mu: Opáš si bedrá, vezmi si so sebou túto nádobu s olejom a choď do Rámot-Gileádu.
1Kr 19:16 - Nimšiho syna Jehua pomažeš za kráľa nad Izraelom a Šáfatovho syna Elizea z Ábel-Mecholy pomažeš za proroka ako svojho nástupcu.

Verš 34
Potom vošiel dnu, najedol sa a napil. Povedal: Postarajte sa o túto prekliatu ženu a pochovajte ju, bola totiž kráľovskou dcérou.
1Kr 16:31 - Nestačilo mu, že chodil v hriechoch Nebatovho syna Járobeáma, ale si vzal za ženu Ízebel, dcéru Etbaála, kráľa Sidončanov, a chodieval slúžiť Baálovi a uctieval ho.

Verš 3
Potom vezmeš nádobu, vyleješ mu olej na hlavu a vyhlásiš: Takto vraví Hospodin: Pomazal som ťa za kráľa nad Izraelom. Otvoríš dvere a bez meškania ujdeš.
2Krn 22:7 - Riadením Božím však návšteva u Jórama prispela k Achazjovmu pádu. Počas návštevy vyšiel s Jóramom do boja proti Jehuovi, synovi Nimšiho, ktorého pomazal Hospodin na vyhubenie Achábovho domu.

Verš 36
Vrátili sa a oznámili mu to. Povedal: Je to Hospodinovo slovo, vyrieknuté jeho služobníkom, tišbejským Eliášom. Na jezreelskom poli budú žrať psy Ízebelino telo.
1Kr 21:23 - Aj o Ízebel sa zmienil Hospodin: Ízebel zožerú psy pri hradbách Jezreela.

Verš 8
Zahynie celý Achábov dom. Vyhladím Achábovi všetko mužského rodu: otrokov i zajatých v Izraeli.
1Kr 21:21 - Nuž privodím na teba pohromu, zmetiem ti potomstvo, tebe, Achábovi, vykynožím všetkých, čo sú mužského rodu, otrokov i slobodných v Izraeli.

Verš 9
S Achábovým domom naložím ako s domom Nebatovho syna Járobeáma a ako s domom Achijovho syna Bašu.
1Kr 14:10 - Preto zosielam na dom Járobeáma pohromu a vyhladím Járobeámovi všetko, čo je mužského rodu a v Izraeli všetkých otrokov a slobodných. Dôkladne vymetiem Járobeámov dom, tak ako sa vymetá špina.
1Kr 15:29 - Keď sa stal kráľom, vyvraždil celý dom Járobeámov. Járobeámovi neponechal nikoho, až ich úplne vykynožil podľa Hospodinovho slova, ktoré ohlásil prostredníctvom svojho služobníka Achiju Šílana.
1Kr 16:3 - Preto ja teraz zmetiem Bašu i jeho dom a s jeho domom naložím ako s domom Nebatovho syna Járobeáma.
1Kr 16:11 - Keď si ako kráľ zasadol na jeho trón, vyhubil celý dom Bašov a nenechal nikoho z mužského rodu, ani príbuzných, ani priateľov.

Verš 10
Ízebel zožerú psy na jezreelskom poli a nebude ju mať kto pochovať. Nato otvoril dvere a ušiel.
1Kr 21:23 - Aj o Ízebel sa zmienil Hospodin: Ízebel zožerú psy pri hradbách Jezreela.

Verš 15
Kráľ Jóram sa uchýlil do Jezreelu, aby sa tam hojil z rán, ktoré mu zasadili Sýrčania, keď bojoval proti ich kráľovi Chazaelovi. Jehu vyhlásil: Ak s tým súhlasíte, nikto nesmie odísť z mesta a podať správu do Jezreelu.
2Kr 8:29 - Kráľ Jóram sa musel utiahnuť do Jezreelu, aby sa zotavoval z rán, ktoré mu zasadili Sýrčania v Ráme v boji so sýrskym kráľom Chazaelom. Achazja, syn judského kráľa Jórama, odišiel do Jezreela navštíviť Achábovho syna Jórama, pretože bol ranený.

Verš 26
Zreteľne som videl prednedávnom vyliatu krv Nábota a jeho synov — znie výrok Hospodina. Preto ti odplatím na tomto pozemku — znie výrok Hospodina. Vezmi ho a odprac na ten pozemok podľa Hospodinovho slova.
1Kr 21:19 - Povedz mu: Vraždil si a ešte i zaberáš? Ďalej mu povedz: Takto vraví Hospodin: Tam, kde psy lízali krv Nábotovu, budú lízať aj tvoju.

Verš 31
Keď Jehu vchádzal do brány zvolala: Vitaj, Zimri, vrah svojho pána!
1Kr 16:18 - Keď Zimri zbadal, že mesto padlo, utiahol sa do pevnosti kráľovského paláca. Zapálil ju nad sebou a tak zahynul

2Kr 9,8 - K výrazom pozri 1 Sam 25,22 a 1 Kr 21,21.

2Kr 9,11 - Vojaci, ani nie zlomyseľne, volajú proroka šialencom. Narážajú tým na prorocké vytrženie. Jehu chce sprvoti vyhnúť odpovedi, ale potom povie, čo prorok chcel. Na vojakov môže počítať, vie, že je u nich obľúbený.

2Kr 9,14 - Porov. 8,28 n.

2Kr 9,25 - Porov. 21,19.

2Kr 9,27 - Bethagan (Vulgáta prekladá toto meno: "Dom záhrady"), u Joz 18,21; 21,29. Enganim (Engannim) je pravdepodobne dnešný Dženin, asi 10 km od Jezraelu. – Jeblaám je Bír-Balame, 6 hodín severne od Nablusu (Sichemu). – Svah Gur (Vulg: Gaver) je akási výšina medzi Jeblaámom a Magedom.

2Kr 9,30 - Jezabel nechcela zapôsobiť, veď mala už zo 60 rokov. Ale ozdobila sa celou kráľovskou nádherou, chcela zomrieť ako kráľovná.

2Kr 9,31 - Jezabelina posmešná poznámka pripomína Jehuovi, že si získal trón kráľovraždou ako kedysi Zambri, ktorý potom panoval len sedem dní.