výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Est 4, 1-17

1 Mordochaj sa dozvedel o všetkom, čo sa stalo. Roztrhol si šaty, obliekol si vrecovinu a hlavu si posypal popolom. Vyšiel do mesta a veľmi hlasne a žalostne nariekal. 2 Tak prišiel po kráľovskú bránu, pretože do kráľovskej brány sa nesmelo vojsť vo vrecovinovom odeve. 3 Všade, v každej provincii, kamkoľvek sa dostal kráľovský rozkaz, totiž jeho zákon, konali Židia veľké smútočné obrady s pôstom, plačom a smútkom; vrecovina a popol sa stali lôžkom mnohých. 4 Potom prišli Esterine dvorné dámy i jej eunuchovia a oznámili jej to. Kráľovná sa veľmi zarmútila a poslala šaty, aby obliekli Mordochaja a sňali z neho vrecovinu. Ale on nechcel privoliť. 5 Preto Ester zavolala Hatácha, jedného z kráľovských eunuchov, aby sa dostavil k nej. Rozkázala mu ísť za Mordochajom, aby sa dozvedela, čo sa deje a prečo si tak počína. 6 I vyšiel Hatách k Mordochajovi na námestie pred kráľovskú bránu. 7 Mordochaj mu oznámil všetko, čo sa mu prihodilo, aj presný údaj o sume peňazí, ktoré sľúbil Háman odviesť do kráľovských pokladníc za vyhubenie Židov. 8 Dal mu jeden odpis zákona, ktorý bol vyhlásený v Šúšane o ich vyhubení, aby ho ukázal Ester. Nech jej to oznámia, nech jej odovzdá príkaz, aby vošla ku kráľovi prosiť ho o milosť a prihovoriť sa u neho za svoj národ. 9 Hatách prišiel a oznámil Ester všetko, čo povedal Mordochaj. 10 Ester po Hatáchovi odkázala Mordochajovi: 11 Všetci kráľovskí služobníci, ba i ľud kráľových krajín, vedia, že pre každého muža i ženu, ktorí by vošli ku kráľovi do vnútorného dvora bez pozvania, platí jediný zákon: usmrtiť. Len ten, ku ktorému kráľ vystrie svoje zlaté žezlo, zostane nažive. Mňa však už tridsať dní nevolali, aby som vošla ku kráľovi. 12 Potom Mordochajovi odovzdal Esterin odkaz. 13 Mordochaj odkázal Ester: Nemysli si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. 14 Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakiaľ, ale ty a tvoja rodina zahyniete. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? 15 Ester znova odkázala Mordochajovi: 16 Choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šúšane, a postite sa za mňa. Nejedzte a nepite tri dni a tri noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom. Ak mám zahynúť, zahyniem. 17 Mordochaj odišiel a zariadil všetko, ako mu prikázala Ester.

Est 4, 1-17

Est 4,1 - Na znak svojej bolesti a zúfalosti roztrhol si odev. Bol to všeobecný znak zármutku.

Est 4,11 - "Vnútorná kráľova sieň" je zasadacia dvorana, do ktorej bolo možno vidieť z vnútorného dvora. Podľa perzského dvorného zvyku o prijatie u kráľa bolo treba vopred zažiadať. Ester predpokladá, že tak by sa azda ku kráľovi ani nedostala. Aman v zlej predtuche bol by prekazil výsluch kráľovnej u kráľa. Ester predpokladá, že sa kráľ už aj na ňu hnevá, lebo zaiste vie, že aj ona patrí k ľudu na smrť odsúdenému. Pripisovala to Amanovmu vplyvu. Kráľ podľa dvorných predpisov nemal sa zbytočne nikomu ukazovať. Najdôvernejší úradníci len zdiaľky smeli s ním hovoriť.

Est 4,16 - Pôstom si chcela Ester vyprosiť Božiu pomoc (2 Sam 12,16–23).

Est 4,17 - Po tomto verši patrí čiastka 13,8 – 14,19.