výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Est 4, 1-17

1 Mordochaj sa dozvedel o všetkom, čo sa stalo. Roztrhol si šaty a vzal na seba vrecovinu a popol. Vyšiel do mesta a tam hlasno a žalostne nariekal. 2 Tak prišiel pred kráľovskú bránu, pretože do nej sa nesmelo vojsť vo vrecovinovom odeve. 3 V každej provincii, do ktorej sa dostal kráľovský rozkaz a jeho zákon, nastal pre Židov veľký zármutok, pôst, plač a trúchlenie; vrecovina a popol sa stali lôžkom mnohých. 4 Potom prišli Esterine dievčatá i jej eunuchovia a oznámili jej to. Kráľovná sa veľmi zarmútila a poslala šaty, aby obliekli Mardochaja a sňali z neho vrecovinu. Ale on to neprijal. 5 Preto Ester zavolala Hatácha, jedného z kráľovských eunuchov, aby sa dostavil k nej. Rozkázala mu ísť za Mordochajom, aby sa dozvedela, čo je a prečo to je. 6 Potom vyšiel Hatách k Mordochajovi na námestie pred kráľovskú bránu. 7 Mordochaj mu oznámil všetko, čo sa mu prihodilo, aj presný údaj o sume peňazí, ktoré sľúbil Hámán odviesť do kráľovských pokladníc za vyhubenie Židov. 8 Dal mu jeden odpis zákona, ktorý bol vyhlásený v Šúšáne o ich vyhubení, aby ho ukázal Ester a oznámil jej to a aby ju naklonil ísť ku kráľovi, žiadať od neho milosť a prosiť u neho za svoj národ. 9 Hatách prišiel a oznámil Ester všetko, čo povedal Mordochaj. 10 Vtedy Ester povedala Hatáchovi a odkázala po ňom Mordochajovi: 11 Všetci kráľovskí služobníci, ba i ľud kráľovských provincií vedia, že pre každého muža i ženu, ktorí by vošli ku kráľovi do vnútorného nádvoria bez pozvania, je jediným trestom smrť. Iba ak kráľ k nemu vystrie svoje zlaté žezlo, zostane nažive. Ja som už tridsať dní nebola zavolaná, aby som vošla ku kráľovi. 12 A Mordochajovi odovzdal Esterin odkaz. 13 Mordochaj dal Ester odpoveď: Nemysli si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. 14 Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany, ale ty a tvoja rodina zahyniete. A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto? 15 Ester povedala, aby odpovedali Mordochajovi: 16 Choď, zvolaj všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šúšáne, a postite sa za mňa: nejedzte ani nepite tri dni, vo dne ani v noci. I ja a moje dievčatá sa takto budeme postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, i keď to nie je v súlade so zákonom. Keď zahyniem, nech zahyniem. 17 Mordochaj odišiel a zariadil všetko, ako mu prikázala Ester.

Est 4, 1-17

Est 4,1 - Na znak svojej bolesti a zúfalosti roztrhol si odev. Bol to všeobecný znak zármutku.

Est 4,11 - "Vnútorná kráľova sieň" je zasadacia dvorana, do ktorej bolo možno vidieť z vnútorného dvora. Podľa perzského dvorného zvyku o prijatie u kráľa bolo treba vopred zažiadať. Ester predpokladá, že tak by sa azda ku kráľovi ani nedostala. Aman v zlej predtuche bol by prekazil výsluch kráľovnej u kráľa. Ester predpokladá, že sa kráľ už aj na ňu hnevá, lebo zaiste vie, že aj ona patrí k ľudu na smrť odsúdenému. Pripisovala to Amanovmu vplyvu. Kráľ podľa dvorných predpisov nemal sa zbytočne nikomu ukazovať. Najdôvernejší úradníci len zdiaľky smeli s ním hovoriť.

Est 4,16 - Pôstom si chcela Ester vyprosiť Božiu pomoc (2 Sam 12,16–23).

Est 4,17 - Po tomto verši patrí čiastka 13,8 – 14,19.